บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน  12 ตัว