บริษัท ซี เอช ซี เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด

บริษัท ซี เอช ซี เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  และTime
Attendance เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น   WF-7 จำนวน 2 เครื่อง

  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิดอพาร์ทเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิดอพาร์ทเม้นท์ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ Soyal AR-725HV3 จำนวน 1 เครื่อง

นิติบุคคลอาคารชุด นอร์ทพ้อยท์

นิติบุคคลอาคารชุด นอร์ทพ้อยท์ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance เพื่อควบคุมการลงเวลาพนักงา่น โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT  รุ่น BS-100 จำนวน  1 เครื่อง

 

บริษัท แอโรว์ เบดดิ้ง จำกัด

บริษัท แอโรว์ เบดดิ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance เพื่อควบคุมการลงเวลาของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน  2 เครื่อง

 

 

บริษัท กรีนส์ดี จำกัด

บริษัท กรีนส์ดี จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control 
เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ Warp3GV  จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ออโรร่า โกล์ด แอนด์ เจมส์ จำกัด

บริษัท ออโรร่า โกล์ด แอนด์ เจมส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อควบคุมการลงเวลาของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 6 เครื่อง และจะทยอยติดตั้งเพิ่มเติมในสาขาต่างๆ ของร้านทอง ออโรร่า

โรงแรมมาดูซิ

โรงแรมมาดูซิ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance เพื่อควบคุมการลงเวลาของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 1 ตัว

บริษัท ไอคอนนิก จำกัด

บริษัท ไอคอนนิก จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อควบคุมการลงเวลาพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น Bs-100 จำนวน  1 ตัว 

 

 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟริ์น จำกัด

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟริ์น จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) ติดตั้ง WS-700 จำนวน 1 ประตู ติดตั้ง IS-403  จำนวน 3 ประตู และเครื่อง Intercom

Indexlivingmall.jpeg

บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท ไอแอมคอนซัลติ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control   เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ Warp3GV จำนวน  4 ประตู นอกจากนี้ยังได้เลือกใช้สินค้าระบบกล้องวงจรปิด โดยติดตั้งกล้องภายในสำนักงานทั้งหมด 8 กล้อง

Taksin Properties Co.,Ltd.

Taksin Properties Co.,Ltd.ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อควบคุมบันทึกการเข้าออกของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS-100 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ไอทีเทคคอม จำกัด

บริษัท ไอทีเทคคอม จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance
โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 2 เครื่อง ลงเวลาการทำงาน

 

บริษัท เอ็มเอ็ม เอสวีเอส กรุ๊ป โฮลติ้ง จำกัด

บริษัท เอ็มเอ็ม เอสวีเอส กรุ๊ป โฮลติ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance  เพื่อควบคุมการลงบันทึกเวลาพนักงานโดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน  1 เครื่อง ลงเวลาการทำงาน

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้บริการจาฏ
ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  and Time Attendance
โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ Warp3GV จำนวน 3 เครื่อง คุมประตู BS-100 จำนวน 2 เครื่อง ลงเวลา

KIABI INTERNATIONAL SUPPLY SERVICES LTD

KIABI INTERNATIONAL SUPPLY SERVICES LTD ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น WF-7 คุมประตู จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อีสเทริ์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

บริษัท อีสเทริ์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น WF-7 คุมประตู จำนวน 1 เครื่อง

บราวน์-ฟอร์แมน ไทยแลนด์, แอล.แอล.ซี

บราวน์-ฟอร์แมน ไทยแลนด์, แอล.แอล.ซี ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น IS-403 จำนวน  1 เครื่อง

บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ Soyal AR-727HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จำกัด

บริษัท ซันแอสเซท โกลบอล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance เพื่อควบคุมการลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS-100 จำนวน  1  เครื่อง

 

 

ได้บริษัท พี.พี.คัลเลอร์ เท็กซ์ จำกัด

ได้บริษัท พี.พี.คัลเลอร์ เท็กซ์ จำกัด เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น IS-403 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อินท์คอม จำกัด

บริษัท อินท์คอม จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control 
เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  IS-403 จำนวน 1 ตัว

 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น   WF-7 จำนวน 1 ตัว

บริษัท ยูเอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท ยูเอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance  เพื่อควบคุม การลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 1 ตัว
 

บริษัท มิลฟอร์ด พาราไดซ์ จำกัด

บริษัท มิลฟอร์ด พาราไดซ์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  IS-403 จำนวน 1 ตัว

บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด(สาขาบ่อวิน) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance   เพื่อควบคุม การลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 2 ตั ว

 

บรษทแซงกวแหลมฉบง1

 

บริษัท วีวรรณ ยูเท็นซิล จำกัด

บริษัท วีวรรณ ยูเท็นซิล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อควบคุม การลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS -100 จำนวน 1 ตัว

บริษัท อินเตอร์เทสฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เทสฟู้ดส์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อควบคุมการลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 จำนวน 2 ตัว 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น is403 1ตัว

บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อลงบันทึก เวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น   BS100 1 ตัว

บริษัท แก็ส แอนด์ เกียร์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท แก็ส แอนด์ เกียร์ โปรดักส์ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  Warp3Gv 1 ตัว

บริษัท รอคซานา จำกัด

บริษัท รอคซานา จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  soyal 721 (1 ตัว)

บริษัท บี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท บี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อลงบันทึก เวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น BS-100 1 ตัว 

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control  เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)  โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ  warp3gv 3ตัว

บริษัท เคพีเอส เทค จำกัด

บริษัท เคพีเอส เทค จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ Time Attendance  เพื่อลงบันทึกเวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS100 1 ตัว

บรษทเคพเอสเทค

                                                                                                          

บริษัท อินดัสเตรียล โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อินดัสเตรียล โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ด้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance
เพื่อลงบันทึกเวลาการสแกนของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS100 1 ตัว

บริษัท วรานันต์ กาเมนท์ จำกัด

บริษัท วรานันต์ กาเมนท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Time Attendance  เพื่อลงบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT รุ่น  BS-100 1 ตัว

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

มือถือ : 086 368-2357, 086 368-2358

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left