สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Fingerprint Access Control ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo 1 จำนวน 1 เครื่อง

IP Manufacturing Co., Ltd

IP Manufacturing Co., Ltd ได้เลือกใช้บริการงานติดตั้งจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Proximity Card Access Control ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721 จำนวน 11 เครื่อง ติดตั้งไซค์งาน สุขาภิบาล 3

บริษัท ฟู๊ด วิลเลจ จำกัด

บริษัท ฟู๊ด วิลเลจ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ FingerScan  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด

บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerscan  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท ดีแพลนส์ จำกัด

บริษัท ดีแพลนส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา (Time Attendance) ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 4 เครื่อง

บริษัท เฟรม โพส โปรดักชั่นส์ จำกัด

บริษัท เฟรม โพส โปรดักชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control & Time  Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan) เพื่อควบคุมการเปิดปิดประตู ( Door Lock) และลงเวลาการทำงานของพนักงาน ยี่ห้อ HIP รุ่น  Bravo1 จำนวน 3 เครื่อง

บรษท เฟรมโพสทโปรดกชน1

บริษัท ซันเด โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ซันเด โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งหัวอ่าน UareU 4000 เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน (Time Attendance)  จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เทเลออร์บิท จำกัด

บริษัท เทเลออร์บิท จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance เพื่อลงเวลาการทำงานของพนักงาน ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเทพารักษ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเทพารักษ์ ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

หางหนสวนสหเทพารกษ1

บริษัท เอสเอ็นพี เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอสเอ็นพี เทรดดิ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance และระบบ Access Control  ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น F4 จำนวน 2 เครื่อง

 

บรษท เอสเอนพเทรดดง1

BNF CORPORATION CO.,LTD

BNF CORPORATION CO.,LTD ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก Access Control ประตูด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เซ็นจูรี่ซัน จำกัด

บริษัท เซ็นจูรี่ซัน จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance และควบคุมการเปิดปิดประตู Access Control ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น F4 จำนวน 3 เครื่อง

บรษท เซนจรซน1

บริษัท ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท บาย อ๊อตโต้ จำกัด

บริษัท บาย อ๊อตโต้ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

 

บริษัท บริลเลี่ยนซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท บริลเลี่ยนซิสเต็มส์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการ ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งชุด VDO DoorPhone จอสี จำนวน 1 ชุด

Brink's(Thailand)Limited

Brink's(Thailand)Limited ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint)  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6 จำนวน 1 เครื่อง และเลือกติดตั้งระบบ Access Control โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-1 จำนวน 3 ประตู

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์ จำกัด)

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์ จำกัด) ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727HV3 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท บาร์เกน พอยท์ จำกัด

บริษัท บาร์เกน พอยท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น A5 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อมิตี คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท อมิตี คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท สหโคเจน (กบินทร์บุรี)จำกัด

บริษัท สหโคเจน (กบินทร์บุรี)จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo 1 จำนวน 1 เครื่อง

Devpedia Company Limited

Devpedia Company Limited ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

 

 

Factorytalk Co.,Ltd.

Factorytalk Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ Soyal รุ่น AR-747H จำนวน 1 เครื่อง

 

 

บริษัท ลากัวเทค จำกัด

บริษัท ลากัวเทค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลาด้วย Time Ateendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1 จำนวน 1 เครื่อง

 

บรษท ลากวเทค1

บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบบันทึกเวลา Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo6/I จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท อินโฟนิเคิล จำกัด

บริษัท อินโฟนิเคิล จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยบัตร Proximity Card ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721HV3 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ชินเอ-ไฮเทค จำกัด

บริษัท ชินเอ-ไฮเทค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบควบคุมประตู Access Control ด้วยเครื่องอ่านการ์ด Proximity Card  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727HV3 พร้อมบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด

บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูและลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo1

บริษัท โคนิค จำกัด

บริษัท โคนิค จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ด้วยการ์ด (Proximity Card)  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)

Digitalcom Co.,Ltd.

Digitalcom Co.,Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตู (Door Lock) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerscan) ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control และบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan)  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 1 จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance ด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 6 จำนวน 2 เครื่อง

iNETest Resources (Thailand)Ltd.

iNETest Resources (Thailand)Ltd. ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู Access Control และลงบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  ยี่ห้อ HIP รุ่น BRAVO 6/I จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทรีไอ อินโพเทค(ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท ทรีไอ อินโพเทค(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-721 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน Time Attendance ของพนักงานและควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock)

บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance  และควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยการ์ด (Proximity Card)

บริษัท เอ็ม ดี ซี(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี(ประเทศไทย) จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู Access Control  ยี่ห้อ  Soyal รุ่น AR-727 HV3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน Time Attendance และควบคุมการเข้าออกประตู ( Door Lock) ด้วยบัตร ( Proximity Card)

บรษท เอมดซ

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left