เครื่องสแกนลายนิ้วมือ U260-C Fingerprint Time Attendance

Print


 U260-C เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาเข้าออกงาน