วิธีการตั้เวลาล็อคของกลอนและเสียงเตือนต่าง ๆ ของประตู

กดที่ปุ่ม Menu ที่เครื่องสแกน แล้วเลื่อนลงมาที่เมนู ตั้งค่า

 

แล้วเลื่อนลงมาที่เมนู ตั้งค่าการผ่าน

 

เมนู เวลาล็อค 50 เท่ากับ 2 วินาทัี กลอนถึงจะล็อค

 

เมนูตั้งเวลาหน่วงใช้เพื่อตั้งเวลาในการเปิดประตูค้างไว้กี่วินาทีแล้วเสียงเตือนที่เครื่องสแกนถึงจะร้อง

 

เมนู ModeAlm ใช้เพื่อตั้งค่า ของ Senser NC คือ ถ้า Senser ที่ประตูห่างออกจากกันเสียงที่เครื่องสแกนก็จะร้องเตือน

NO คือ ถ้าSenser ที่ประตูมาติดกันเสียงที่เครื่องสแกนก็จะร้องเตือน

NONE คือ ถ้าเปิดประตูค้างไว้กี่นาทีเครื่องสแกนก็จะไม่้มีเสียงร้องเตือน

 

เมนู DSen.Alarm มีไว้เพื่อ ตั้งระยะการดังของ Buzzer ว่าต้องการให้ตังระยะเวลาเท่าไหร่

ต่อจากที่ตัวเครื่องสแกนดัง เช่น  ตั้งDSen.Alarm 10 วินาที และตั้งเวลาหน่วง 10 วินาที รวมกันแล้ว เป็น 20 วินาที

เสียง Buzzer ก็จะร้อง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท