การดู Report ในเมนู TimeAttendance Reportและ Exportgเป็น Textfile และ Excel

เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกที่เมนู Report

 

แล้วเลือกที่เมนู Time Attendance Report

 

ถ้าต้องการเรียกดูเป็นแต่ละแผนกหรือเป้นรายบุคคล ให้ทำการเลือกทีละแผนกหรือเลือกเป็นทีละคน

แล้วเลือกระยะเวลาที่ต้องการเรียกดู

 

ทำการกดปุ่ม Find

- ถ้าต้องการเลือกดุเวลาทั้งหมดให้เลือกที่ Find Only Transaction

- หรือต้องการดุแค่เวลาแรกและเวลาสุดท้ายเลือกที่ Find Transaction and First in Last Out

 

ตารางเวลาที่เลือกก้แสดงขึ้นมา (รูปแบบ  Find Only Transaction )

 

(รูปแบบ  Find Transaction and First in Last Out )

แล้วทำการ Export Report โดยไปที่ปุ่ม Export แล้วเลือกว่าต้องการ Export ข้อมูล

เป็น Text file หรือ Excel

 

เลือก  รูปแบบ All  Transaction

 

ถ้าหากต้องการเลือกดูแบบ Report สำเร็จรูปให้ไปกดปุ่ม Reportแล้วเลือกรูปแบบตามที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท