วิธีการลบลายนิ้วมือผู้ใช้ในเครื่องสแกนและ Database

ไปที่เมนู User Management


เลือก Delete User ( From Device )


เลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบออกจาก Device ถ้าต้องลบออกทั้งหมดให้คลิกขวา

แล้วเลือก Select All User แล้วกดปุ่ม Next


เลือกเครื่องที่ต้องการลบ User ออก แล้วกดปุี่ม Next


เลือกที่ Delete User ( From DB )


เลือกผุ้ใช้ที่ต้องการลบออกจาก ฐานข้อมูล ถ้าต้องการลบทั้งหมดให้คลิกขวาแล้วเลือก

Select All Userเพราะจะเลือกทั้งหมด
แล้วกดปุ่ม Delete

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท