วิธีการตั้าค่าเวลาเครื่องสแกนให้ตรงกับเครื่อง PC

ไปที่เมนู Device Management


จากนั้นก็จะเห็นรายชื่อเครื่องสแกน ให้ทำการคลิกขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

แล้วเลือก Syn Clock  To PC  เพื่อตั้งค่าเวลาเครืองสแกนให้ตรงกับเครื่อง PC

 

นอกจากนี้ยังสามารถ Config ค่าต่าง ๆ ได้อีก เช่น

Open Wab Browser = ใช้สำหรับเปิดหน้า Webbase ของเครื่องสแกนขึ้นมา

Show User Lst on Device Only = เรียกดูรายชื่อผุ้ใช้ที่อยู่ในเครื่องสแกน

Set Device to Security Off = คำสั่งกลอนประตูปลดล็อค

Set Device to Security on = คำสั่งกลอนประตูล็อค

Reboot = คำสั่งปิดแล้วเปิดเครื่องสแกนใหม่

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท