การใช้งานโปรแกรม ZK Attendance Management V5.0

1.เลือกหัวข้อ Employee เพือใส่ข้อมูลพนักงาน

emp1

2.เลือกพนักงานที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดโดยในกรอบสีแดงจะแสดงรายละอียดเพือที่แก้ไขให้กับพนักงานเช่น ชื่อ,เพศ,รูปภาพ,วันเดือนปีเกิด

หมายเหตุ AC No. ห้ามแก้ไขโดยเด็จขาด

emp2

3.ใส่รายละเอียดพนักงานเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม SAVE 

emp3

รายละเอียดพนักงานแสดงที่หน้าเมนู

emp4

 

 

1.เลือกหัวข้อ Maintenance/Option > System Options เพือเข้าสู่การตั้งค่า Softwareau1

2.เลือกหัวข้อ Start ระบบจะโชว์รายละเอียดการตั้งต่า 2 หัวข้อดังนี้

1. กรอบสีแดง คือ เมือเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้เปิดโปรแกรม Attendance Management ขึ้นมา

2.กรอบสีเขียว คือ เมือเข้าโปรแกรม Attendance Management ให้เชื่อมต่อเครื่องอัตโนมัติ

au2

3.ติ๊กเครื่องหมายถูก หน้าหัวข้อ When program starts, activate automatic monitor เพือให้ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมขึ้นมา soft ware จะดำเนินการเชื่อมต่อเครื่องให้อัตโนมัติ

au3

เลือกที่เมนู Report

fg1

1.เลือกรายชื่อพนักงาน 2.เลือกวันที่ๆลืมลงเวลา 3.Calculate เพือตรวจสอบ

fg2

1.เลือกที่เมนู Append Clock In/Out เพือใส่ข้อมูลเวลา 2เลือกช่วงเวลา 3.กดปุ่ม Append เพือยืนยัน

fg4

เมือตั้งค่าเรียบร้อยข้อมูลจะปรากฏตามที่ตั้งค่าไว้

fg3

 

 

1.กดเข้าเมนู Maintenance/Option > Holiday เพือตั้งค่าวันหยุดบริษัท

hd1

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าวันหยุดโดยกดปุ่มเครื่องหมาย + เพือตั้งค่าวันหยุด

 

 

 

 

hd2

ช่อง Holiday Name ใส่ชื่อวันหยุด, Holiday Time ใส่วันที่หยุด, Holiday Length ใส่จำนวนวันที่หยุด เมือใส่

hd3

 

วิธีตั้งค่าตารางเวลาการทำงาน(กะการทำงาน)

แยกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1.Maintenance Timetables(การตั้งค่าช่วงเวลาการทำงาน)

tz1

 " หากดำเนินการตั้งค่าครั้งแรกระบบจะแสดงตัวอย่างการตั้งตารางเวลามาให้ 2 แบบดังรูปคือ "

1.การลงเวลาที่เป็นการเข้า 1 ครั้ง ออก 1 ครั้ง

2.การลงเวลาที่เป็นการเข้า 2 ครั้ง ออก 2 ครั้ง

tz2

ซึ่งในตัวอย่างจะเลือกเป็นแบบลงเวลาเข้า 1 ครั้ง ออก 1 ครั้ง

 

ต่อมาระบบจะแสดงข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออก 

ตัวอย่าง ในรูปคือ สามารถลงเวลาเข้าได้ตั้งแต่ 06:30 สิ้นสุดการลงเวลาเข้า 11:30 และ สามารถลงเวลาออกงานได้ตั้งแต่ 14:30 สิ้นสุดการลงเวลาออก 23:30

tz3

ระบบจะแจ้งกฏการอนุญาตให้พนักงาน สามารถมาสาย หรือ ออกก่อนเวลาได้กี่นาที

tz4

ต่อมาระบบจะสอบยถามรายละเอียดดังนี้

1.กรอบสีแดง ต้องการใช้ตารางเวลานี้กำหมดให้พนักงานทุกคนใช่หรือไม่

2.กรอบสีเขียว ต้องการใช้ตารางเวลานี้กำหมดให้พนักงานทุกแผนกหรือไม่

tz5

หลังจากตั้งค่าแล้วเสร็จระบบจะแสดงข้อมูลการตั้งค่า

tz6

 เมือดำเนินการตั้งค่าเวลาเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่หัวข้อที่ 2.กำหนดเวลาและวันที่

2.Shifts Management (กำหนดเวลาและวันที่)

ตัวอย่าง ต้องการแก้ไขวันที่จากเดิม ทำงาน จ-ศ เป็น จ-ส

ให้กดที่ปุ่ม Add Time เพือแก้ไขข้อมูล

tz07

เลือกช่วงเวลาทำงานและวันที่ ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกด OK

tz9

เมือตั้งค่าเรียบร้อยระบบจะแสดงข้อมูลที่ดำเนินการตั้งค่าแล้วขึ้นมา

tz10

มาถึงหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ 3 นำข้อมูลเวลา+วันที่ มากำหนดให้พนักงาน

3.Employee schedule (กำหนดตารางเวลาพนักงาน)

เลือกเมนู Employee schedule เพือกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน

tz011

เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดตารางเวลาจากนั้นเลือก Arrange Shifts

tz12

เลือกเครื่องหมาย + เพือเพิ่มตารางเวลาของพนักงาน

tz13

ระบบจะแสดงข้อมูลตารางเวลาที่มีในระบบทั้งหมดขึ้นมา

หมายเหตุ หัวข้อในกรอบสีแดง คือระยะเวลาในการกำหนดการทำงานข้อมพนักงานเชนตัวอย่าง พนักงานตารางเวลานี้ตั้งแต่วันที่ 01/01/2019 ถึงวันที่ 15/01/2019

tz14

ตั้งค่าเรียบร้อยให้กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าตารางเวลาการทำงานของพนักงาน

tz15

 


 โปรโมชั่นเครื่องสแกนใบหน้า ตรวจจับวัดไข้ หรือตรวจจับคนไม่สวมหน้าการอนามัย สนใจติดต่อสอบถาม 02 726-7771-2 ต่อ 613 คุณณัฐวุฒิ

 

 

 

 

 

 

1.เลือกที่เมนู Maintemance/Options > Department List

dep1

2.โปรแกรมจะปรากฏหน้าเมนู Department Management กดที่หัวข้อ Our commany > และเลือกที่ Remane เพือเปลี่ยนชื่อบริษัท

dep2

3.ใส่ชื่อบริษัทจากนั้นกด OK จากนั้นกด Add เพือเพิ่มแผนก

dep3

 

dep4

4.เข้าเมนู Employee เพือย้ายแผนกของผู้ใช้งาน

dep5

หน้าต่างการย้ายแผนก

dep9

 

เมือเลือกแผนกได้แล้วให้กดปุ่ม OK

dep8

 

 

 

 

 

1.กดเชื่อมต่อเครื่อง Connect หากเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้จะขึ้นลูกศรสีเขียวและส้ม เมือเชื่อมต่อเครื่องเรียบร้อยแล้วนั้นในกดเลือกที่เมนู "Upload userinfo and FP"

 up1

2.เลือกที่รายชื่อบริษัท( Our company) แล้วเลือกรหัสผู้ใช้งานที่ต้องการส่งไปยังเครื่องสแกน **อย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ Fingerprint เพือส่งลายนิ้วมือของพนักงานจากนั้นกดปุ่ม Upload เพือส่งข้อมูล

up2

3.ส่งขอมูลเรียบร้อย

up3

วิธี Download ข้อมูลจากเครื่องสแกน

 1.เชื่อมต่อเครื่องสแกนโดยการกดเมนู Connect เพือเชื่อมต่อเครื่องหากเชื่อมต่อเครื่องได้จะสังเกตุสัญญาลักษ์ลูกศรสี ส้ม/เขียว

ท6

2.เลือกเมนู “Download Attendance Log” เพือดึงข้อมูลจากเครื่องสแกน

m7

3.ระบบจะแสดงจำนวนข้อมู,ที่อยู่ในเครื่องเปอร์เซนการดึงข้อมูล

m8

 

Page 1 of 2

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท