บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีตั้งค่า Format วันที่และเวลา สำหรับโปรแกรม ZK

วิธีตั้งค่า Format วันที่และเวลา เพือให้รองรับการใช้งานโปรแกรม ZK Attendance Manager

 

1.เลือกที่เมนู control panel แล้วเลือกเมนู Region

t1

2.เลือกหัวข้อ Additional Settings

t2

3.เลือกหัวข้อ Date เพือตั้งค่า Format วันที่ซึ่งระบบวันที่ที่ Software สามารถใช้งานได้คือคริสต์ศักราช

t3

Short date ใช้ dd/MM/yyyy

Long date ใช้ dd/MM/yyyy

Calendar type เลือกเป็น คริสศักราช

เมือตั้งค่าเรียบร้อยให้กดปุ่ม OK

4.เลือกหัวข้อ Time เพือตั้งค่า format เวลา

t4

 

Short Time ใส่ HH:mm

 

จากนั้นกดปุ่ม OK 

 

5.เมือดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK อีกครั้งที่หน้าเมนู Region

t5

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger