บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีส่งข้อมูลผู้ใช้ไปที่เครื่องสแกน

1.กดเชื่อมต่อเครื่อง Connect หากเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้จะขึ้นลูกศรสีเขียวและส้ม เมือเชื่อมต่อเครื่องเรียบร้อยแล้วนั้นในกดเลือกที่เมนู "Upload userinfo and FP"

 up1

2.เลือกที่รายชื่อบริษัท( Our company) แล้วเลือกรหัสผู้ใช้งานที่ต้องการส่งไปยังเครื่องสแกน **อย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ Fingerprint เพือส่งลายนิ้วมือของพนักงานจากนั้นกดปุ่ม Upload เพือส่งข้อมูล

up2

3.ส่งขอมูลเรียบร้อย

up3

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger