บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเพิ่มแผนกในโปรแกรม

1.เลือกที่เมนู Maintemance/Options > Department List

dep1

2.โปรแกรมจะปรากฏหน้าเมนู Department Management กดที่หัวข้อ Our commany > และเลือกที่ Remane เพือเปลี่ยนชื่อบริษัท

dep2

3.ใส่ชื่อบริษัทจากนั้นกด OK จากนั้นกด Add เพือเพิ่มแผนก

dep3

 

dep4

4.เข้าเมนู Employee เพือย้ายแผนกของผู้ใช้งาน

dep5

หน้าต่างการย้ายแผนก

dep9

 

เมือเลือกแผนกได้แล้วให้กดปุ่ม OK

dep8

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger