บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีตั้งค่าตารางเวลาการทำงาน(กะการทำงาน)

วิธีตั้งค่าตารางเวลาการทำงาน(กะการทำงาน)

แยกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1.Maintenance Timetables(การตั้งค่าช่วงเวลาการทำงาน)

tz1

 " หากดำเนินการตั้งค่าครั้งแรกระบบจะแสดงตัวอย่างการตั้งตารางเวลามาให้ 2 แบบดังรูปคือ "

1.การลงเวลาที่เป็นการเข้า 1 ครั้ง ออก 1 ครั้ง

2.การลงเวลาที่เป็นการเข้า 2 ครั้ง ออก 2 ครั้ง

tz2

ซึ่งในตัวอย่างจะเลือกเป็นแบบลงเวลาเข้า 1 ครั้ง ออก 1 ครั้ง

 

ต่อมาระบบจะแสดงข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออก 

ตัวอย่าง ในรูปคือ สามารถลงเวลาเข้าได้ตั้งแต่ 06:30 สิ้นสุดการลงเวลาเข้า 11:30 และ สามารถลงเวลาออกงานได้ตั้งแต่ 14:30 สิ้นสุดการลงเวลาออก 23:30

tz3

ระบบจะแจ้งกฏการอนุญาตให้พนักงาน สามารถมาสาย หรือ ออกก่อนเวลาได้กี่นาที

tz4

ต่อมาระบบจะสอบยถามรายละเอียดดังนี้

1.กรอบสีแดง ต้องการใช้ตารางเวลานี้กำหมดให้พนักงานทุกคนใช่หรือไม่

2.กรอบสีเขียว ต้องการใช้ตารางเวลานี้กำหมดให้พนักงานทุกแผนกหรือไม่

tz5

หลังจากตั้งค่าแล้วเสร็จระบบจะแสดงข้อมูลการตั้งค่า

tz6

 เมือดำเนินการตั้งค่าเวลาเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่หัวข้อที่ 2.กำหนดเวลาและวันที่

2.Shifts Management (กำหนดเวลาและวันที่)

ตัวอย่าง ต้องการแก้ไขวันที่จากเดิม ทำงาน จ-ศ เป็น จ-ส

ให้กดที่ปุ่ม Add Time เพือแก้ไขข้อมูล

tz07

เลือกช่วงเวลาทำงานและวันที่ ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกด OK

tz9

เมือตั้งค่าเรียบร้อยระบบจะแสดงข้อมูลที่ดำเนินการตั้งค่าแล้วขึ้นมา

tz10

มาถึงหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ 3 นำข้อมูลเวลา+วันที่ มากำหนดให้พนักงาน

3.Employee schedule (กำหนดตารางเวลาพนักงาน)

เลือกเมนู Employee schedule เพือกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน

tz011

เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดตารางเวลาจากนั้นเลือก Arrange Shifts

tz12

เลือกเครื่องหมาย + เพือเพิ่มตารางเวลาของพนักงาน

tz13

ระบบจะแสดงข้อมูลตารางเวลาที่มีในระบบทั้งหมดขึ้นมา

หมายเหตุ หัวข้อในกรอบสีแดง คือระยะเวลาในการกำหนดการทำงานข้อมพนักงานเชนตัวอย่าง พนักงานตารางเวลานี้ตั้งแต่วันที่ 01/01/2019 ถึงวันที่ 15/01/2019

tz14

ตั้งค่าเรียบร้อยให้กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าตารางเวลาการทำงานของพนักงาน

tz15

 


 โปรโมชั่นเครื่องสแกนใบหน้า ตรวจจับวัดไข้ หรือตรวจจับคนไม่สวมหน้าการอนามัย สนใจติดต่อสอบถาม 02 726-7771-2 ต่อ 613 คุณณัฐวุฒิ

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger