บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

ลืมลงเวลาพนักงาน

เลือกที่เมนู Report

fg1

1.เลือกรายชื่อพนักงาน 2.เลือกวันที่ๆลืมลงเวลา 3.Calculate เพือตรวจสอบ

fg2

1.เลือกที่เมนู Append Clock In/Out เพือใส่ข้อมูลเวลา 2เลือกช่วงเวลา 3.กดปุ่ม Append เพือยืนยัน

fg4

เมือตั้งค่าเรียบร้อยข้อมูลจะปรากฏตามที่ตั้งค่าไว้

fg3

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger