บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

การตั้งค่าให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนอัตโนมัติ

1.เลือกหัวข้อ Maintenance/Option > System Options เพือเข้าสู่การตั้งค่า Softwareau1

2.เลือกหัวข้อ Start ระบบจะโชว์รายละเอียดการตั้งต่า 2 หัวข้อดังนี้

1. กรอบสีแดง คือ เมือเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้เปิดโปรแกรม Attendance Management ขึ้นมา

2.กรอบสีเขียว คือ เมือเข้าโปรแกรม Attendance Management ให้เชื่อมต่อเครื่องอัตโนมัติ

au2

3.ติ๊กเครื่องหมายถูก หน้าหัวข้อ When program starts, activate automatic monitor เพือให้ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมขึ้นมา soft ware จะดำเนินการเชื่อมต่อเครื่องให้อัตโนมัติ

au3

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger