บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีการเลือกฐานข้อมูล

วิธีการเลือกฐานข้อมูล

1.เมื่อเปิดเข้ามาในโปรแกรมให้เลือก Database Option…

09

2.ให้ click ที่จุดไข่ปลา เพื่อเลือกที่เก็บฐานข้อมูล 

เมื่อเลือกฐานข้อมูลแล้ว click Test Connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

(Default Program จะอยู่ที่ C:\Program Files\Att2008\att2000.mdb)

10 

จากนั้น click OK เพื่อจบขั้นตอนการเลือกฐานข้อมูล

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger