บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธี Download ข้อมูลจากเครื่องสแกน

วิธี Download ข้อมูลจากเครื่องสแกน

 1.เชื่อมต่อเครื่องสแกนโดยการกดเมนู Connect เพือเชื่อมต่อเครื่องหากเชื่อมต่อเครื่องได้จะสังเกตุสัญญาลักษ์ลูกศรสี ส้ม/เขียว

ท6

2.เลือกเมนู “Download Attendance Log” เพือดึงข้อมูลจากเครื่องสแกน

m7

3.ระบบจะแสดงจำนวนข้อมู,ที่อยู่ในเครื่องเปอร์เซนการดึงข้อมูล

m8

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger