บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม SCMS

1.คลิกติดตั้งโปรแกรม SCMS_Setup.exe

su1

2.กด Next เพือดำเนินการติดตั้ง

su2

3.ใส่ชื่อผู้ใช้งานและ บริษัท จากนั้นกดปุ่ม NEXT

su3

4.เลือกที่อยู่สำหรับติดตั้งโปรแกรม

su4

5.กดปุ่ม Next

su5

6.กดปุ่ม Next

su6

7.รอติดตั้งโปรแกรม

su7

8.เมือติดตั้งแล้วเสร็จกดปุ่ม Finish

su8

9.หน้า icon โปรแกรม SCMS

su9

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger