บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

การตั้งค่าฐานข้อมูล SCMS

1.เข้าโปรแกรมเลือกเมนูรูป ฟันเฟื่อง ที่มุมล่างซ้าย

scms 1

 

2.เลือกเมนู DataBase Setup

scms 2

3.Provider เลือก Microsoft OLE DB Provider for SQL server

scms 3

4.เลือกมาที่หัวข้อ Connection ช่องหมายเลข "1" ใส่ IP server ทีติดตั้ง ฐานข้อมูลช่องหมายเลข "2" ใส่ User name และ password SQL

scms 4

ช่องหมายเลข "3" เลือกฐานข้อมูล เมือดำเนินการเลือกเรียบร้อยแล้วให้กด Test Connection

scms 5

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger