บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีการตรวจเช็คอาการต่างๆของ Device

หากสถานะDeviceปกติ จะสามาถเช็คได้ทั้ง2รูปแบบ คือ

1.  สถานะจากภายในโปรแกรมBioStar 2 ที่ช่อง Device Status จะขึ้นเป็น Normal

bio1

2. สถานะที่หน้าจอเครื่อง Device จะขึ้นสัญลักษณ์แบบในรูป วงกลม 3 วง คือสถานะสาย LAN ปกติ และรูปดาวตัว S คือ การเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Server ปกติ

bio23. หากรูปดาวตัว S หาย แบบในรูปให้กลับมาเช็คที่ Program BioStar2 ว่าสถานะเครื่องเป็นอย่างไร หากสถานะขึ้นปกติจะต้องกลับไปดูที่หน้าจอเครื่องDevice ที่เมนู Network/Server ว่าตั้งค่าถูกไหม

bio3

4.หากสถานะใน Program BioStar2 ที่ Device Disconnect แบบในภาพ ให้ทำการเช็คโดยการ Ping IP Device เช่น Ping 192.168.1.201 เพื่อตรวจสอบว่าพบหรือไม่ หากไม่พบ แสดงว่าเกิดปัญหาที่สาย LAN หรือ IP Device มีการเปลี่ยนแปลง  ให้ทำการเช็คที่หน้าเครื่องก่อน ที่ Device / Network ว่า IPถูกหรือไม่

bio4

bio5

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger