บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีการเพิ่มพนักงานเข้าระบบ

1. เลือกเมนู User > Add User เพือดำเนินการเพิ่มพนักงานเข้าเครื่องสแกน

1

 

2.โปรแกรมจะปรากฏเมนูให้ใส่รายละเอียดพนักงาน ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ 

 

2.1 ส่วนรายละเอียดพนักงาน

2

 

2.2 ส่วนของมูลที่ใช้ระบุตัวตนพนักงาน เช่น รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ , ใบหน้า , Card RFID

3

 

ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดพนักงาน

4

 

วิธีการเพิ่ม Card เข้าระบบ

1.เลือกเมนู '+ Card' เพือใส่รายละเอียดบัตร

5

 

2.โปรแกรมจะแสดงหน้าเมนู Enroll Card เพือลงทะเบียนบัตรในกับพนักงานโดยการเลือกที่เมนู Registration Option > Enter Manually

6

 

3.ใส่หมายเลขบัตร เช่น '123456789' จากนั้นกด Enroll

7

 

4.โปรแแกรมแสดงหน้าจอหลังจากเพิ่มบัตรเข้าระบบจากนั้นกดที่ปุ่ม Apply เพือยืนยันการเพิ่มพนักงานเข้าระบบเครื่องสแกน

8

 

5.เพิ่มพนักงานเข้าระบบเรียบร้อย

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger