บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

การเพิ่ม User Group

วิธีการเพิ่ม User Group

 

1.คลิกขวาที่ All User จากนั้นเลือก Add User Group

หมายเหตุ: สามารถสร้างระดับ User Group ได้สูงสุด 8 ระดับและสามารถใส่ชื่อ User Group ได้สูงสุด 48 ตัวอักษร  

 

1

 

2.ใส่ชื่อ Group

2

 

วิธีการเพิ่มพนักงานเข้า User group

 

1.คลิกเลือกพนักงานที่ต้องการเปลี่ยน Group

5

 

2. คลิกเลือกที่หัวข้อ Group แล้วเลือก group ที่ต้องการเปลี่ยน

6

 

เลือก group เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่ม Apply

 

7

 

โปรแกรมแสดงรายละเอียดการเปลี่ยน user group ของพนักงาน

8

 

 

 

 

วิธีการแก้ไขชื่อ User group

 

1.คลิกขวาที่รายชื่อ group เลือก Rename User group

3

 

วิธีการลบ User group

 

คลิกขวาเลือก Group ที่ต้องการลบ จากนั้นกด Delete User Group

หมายเหตุ: จะสามารถลบ Group ได้นั้นจะต้องไม่มีผู้ใช้งานอยู่ใน group ที่ดำเนินการลบ

4

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger