บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีการ Import User

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมตัวอย่างข้อมูลเพือ Import user

 

1.เลือกพนักงานในระบบโดยการกดเครื่องหมาย ถูก ที่หน้ารายชื่อจากนั้นกดปุ่มเมนู รูปไข่ปลา แล้วเลือกที่หัวข้อ CSV Export เพือนำตัวอย่างไฟล์มาทำข้อมูลพนักงาน

1

 

2.เลือกที่อยู่ไฟล์ที่ใช้ในการทำข้อมูลพนักงาน

2

 

3.ตัวอย่างรายละเอียดการนำเข้าข้อมูล

11

คอลัมน์ A = User_id รหัสพนักงาน     คอลัมน์ B = name ชื่อพนักงาน

คอลัมน์ C = Phone หมายเลขโทรศัพท์     คอลัมน์ D = email

คอลัมน์ E = user_group กลุ่มของพนักงาน     คอลัมน์ F = start_datetime วันที่เริ่มทำงาน

คอลัมน์ G = expiry_datetime วันสิ้นสุดการทำงาน     คอลัมน์ H = csn หมายเลขบัตร

หมายเหตุ: คอลัมน์ สำคัญที่จำเป้นจะต้องใส่คือ คอลัมน์ User_id

 

ขั้นตอนที่ 2 ทำรายละเอียดนำเข้าข้อมูล

 

ตัวอย่าง เพิ่มพนักงาน 5 คน

3

 

เพิ่มพนักงานแล้วเสร็จ 5 คน

4

 

ขั้นตอนที่ 3 การนำเข้าข้อมูล

 

1.เลือกเมนู CSV Import เพือนำเข้าข้อมูลพนักงาน

5

 

2.เลือกไฟล์ที่ดำเนินการใส่รายละเอียดพนักงานเรียบร้อยแล้ว

6

 

3.กดปุ่ม Next เพือดำนเนิการนำเข้าข้อมูลพนักงานเข้าระบบ

7

 

4.เลือกตำแหน่งคอลัมน์ในการนำเข้าในตรงกันตามไฟล์ CSV (ซึ่งค่า Default ค่าคอลัมน์ จะตรงกับตัวไฟล์ที่ Export จากระบบ)

8

กรณีข้อมูลเก่าไม่มีการแก้ไขให้เลือกหัวข้อ Preserve data เพือเก็บลักษาข้อมูลเดิมไว้

แต่หากมีการแก้ไขข้อพนักงานมูลเดิมตอนนำเข้าจะต้องเลือกเป็น Overwrite

จากตัวอย่างมีการแก้ไขข้อมูลจึงเลือกเป็น Overwrite

 

5.โปรแกรมแสดงการนำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ

9

 

6.โปรแกรมแสดงรายชื่อพนักงานที่ดำนเนิการ Import จากไฟล์ CSV

10

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger