บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

โปรแกรม BioTime 8.0

Tags: , , ,

1.กดเลือกเมนู Personnel > Organization > Area

1

 

2.เลือก Area ที่ต้องการย้ายพนักงานจากนั้นกด Personnel Transfer

2

 

3.เลือกพนักงานที่ต้องการย้าย Area แล้วกด Confirm

3

 

4.ย้าย Area พนักงานเรียบร้อย

 

1.เข้าเมนู System > User > Add เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ

1

 

2.ใส่รายละเอียดผู้ดูแลระบบ Username/Password *หมายเหตุ Password จะต้องมีทั้งตัวเลขและตัวอักษร เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด Confirm

2

 

3.เพิ่มข้อมูลพนักงานเรียบร้อย

3

 

 

 

1.เข้าเมนู System > Data base > Backup

1

2.โปรแกรมจะแสดงวิธีสำรองฐานข้อมูลด้วยกัน 2 วิธีคือ 1.Backup แบบ Auto และ 2.Backup แบบ Manual

2

 

2.1 Backup แบบ Auto สามารถเลือก ว่าจะสำรองฐานข้อมูลแบบ รายวัน/รายสัปดาห์/รายเเดือน และ เลือกเวลาในการสำรองฐานข้อมูล

3

 

2.2 Backup แบบ Manual เลือกที่อยู่ในการสำรองฐานข้อมูลแล้วกด Confirm

4

 

3.รายละเอียดในการสำรองฐานข้อมูล

5

1.Download Template พนักงานจากเมนู "personnel" > "Employee" >  "Import"

01

 

2.กดที่เมนู Download Template เพื่อ Download แบบในการใส่ข้อมูลพนักงาน

 

02

ตัวอย่างการใส่ข้อมูลพนักงาน ช่อง A = รหัสพนักงาน B = รหัสแผนก C = ชื่อพนักงาน D = รหัส แอร์เรีย

3

 

3.จากนั้นกด Chose File เพื่อนำเข้าข้อมูลพนักงานและกด Confirm

4

 

4.รอให้โปรแกรมทำการนำเข้าข้อมูลเมื่อนำเข้าเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าเมนู Successful

6

 

ระบบแสดงรายชื่อพนักงานที่นำเข้าข้อมูล

7

 

 

วิธีตั้งค่า Area เพื่อกำหนดให้เครื่องส่งพนักงานที่สังกัดในแต่ละ Area

 

1.เลือกที่เมนู Personnel >  Area

1

 

2.ใส่ชื่อ Area แล้วกด Comfirm

2

 

 

วิธีเพิ่มเครื่องเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่า Server

1.เข้าไปที่เมนู ตั้งค่าการสือสาร 

3

เลือกที่เมนู ตั้งค่าคลาวต์เซิร์ฟเวอร์

4

 

ใส่หมายเลข IP และ Port ของ Server ที่ติดตั้งโปรแกรม BioTime ากนั้นกด Save

5

 

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเครื่องเข้า Server

 

1.เปิดโปรแกรม BioTime > Device จะเห็นรายชื่อเครื่องที่รอการนำเข้าระบบ

1

 

2.คลิกที่หัวข้อ Auto add เพื่อที่เพิ่มเครื่องเข้าระบบจากนั้นกด Confirm

2

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger