บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีเพิ่มเครื่องเข้าระบบ

วิธีเพิ่มเครื่องเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่า Server

1.เข้าไปที่เมนู ตั้งค่าการสือสาร 

3

เลือกที่เมนู ตั้งค่าคลาวต์เซิร์ฟเวอร์

4

 

ใส่หมายเลข IP และ Port ของ Server ที่ติดตั้งโปรแกรม BioTime ากนั้นกด Save

5

 

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเครื่องเข้า Server

 

1.เปิดโปรแกรม BioTime > Device จะเห็นรายชื่อเครื่องที่รอการนำเข้าระบบ

1

 

2.คลิกที่หัวข้อ Auto add เพื่อที่เพิ่มเครื่องเข้าระบบจากนั้นกด Confirm

2

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger