บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

Import ข้อมูลพนักงาน

1.Download Template พนักงานจากเมนู "personnel" > "Employee" >  "Import"

01

 

2.กดที่เมนู Download Template เพื่อ Download แบบในการใส่ข้อมูลพนักงาน

 

02

ตัวอย่างการใส่ข้อมูลพนักงาน ช่อง A = รหัสพนักงาน B = รหัสแผนก C = ชื่อพนักงาน D = รหัส แอร์เรีย

3

 

3.จากนั้นกด Chose File เพื่อนำเข้าข้อมูลพนักงานและกด Confirm

4

 

4.รอให้โปรแกรมทำการนำเข้าข้อมูลเมื่อนำเข้าเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าเมนู Successful

6

 

ระบบแสดงรายชื่อพนักงานที่นำเข้าข้อมูล

7

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger