บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีสำรองฐานข้อมูล

1.เข้าเมนู System > Data base > Backup

1

2.โปรแกรมจะแสดงวิธีสำรองฐานข้อมูลด้วยกัน 2 วิธีคือ 1.Backup แบบ Auto และ 2.Backup แบบ Manual

2

 

2.1 Backup แบบ Auto สามารถเลือก ว่าจะสำรองฐานข้อมูลแบบ รายวัน/รายสัปดาห์/รายเเดือน และ เลือกเวลาในการสำรองฐานข้อมูล

3

 

2.2 Backup แบบ Manual เลือกที่อยู่ในการสำรองฐานข้อมูลแล้วกด Confirm

4

 

3.รายละเอียดในการสำรองฐานข้อมูล

5

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger