บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

โปรแกรม ZKTime Net 4.0

1.คลิกที่เมนู ระบบ > การตั้งค่า > เปิดใช้งาน USB > บันทึก  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูล USB

1

 

2.คลิก อุปกรณ์ > ข้อมูลจาก USB โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกชนิดของอุปกรณ์ ในการนำเข้าเช่น เลือกเครื่องจอภาพขาว/ดำ หรือ เครื่องจอสี จากนั้นคลิก ตกลง

2

 

3.คลิก นำเข้าบันทึก จากนั้นคลิกข้อมูลการบันทึกเวลาทางด้านซ้ายและกด นำเข้าบันทึก

5

 

4.หน้าต่างแสดงการนำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาพนักงานเสร็จสิ้นคลิก ตกลง

6

 

 

1.คลิกที่เมนู ระบบ > การตั้งค่า > เปิดใช้งาน USB > บันทึก  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูล USB

1

 

2.คลิก อุปกรณ์ > ข้อมูลจาก USB โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกชนิดของอุปกรณ์ ในการนำเข้าเช่น เลือกเครื่องจอภาพขาว/ดำ หรือ เครื่องจอสี จากนั้นคลิก ตกลง

2

 

3.โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ทำการ ดาวน์โหลดจากเครื่องด้วย USB จากนั้นให้คลิกนำเข้าข้อมูลพนักงานกรณีต้องการนำเข้าพนักงานที่เก็บข้อมูลจากเครื่อง

3

 

4.หน้าต่างแสดงการนำเข้าข้อมูลพนักงานเสร็จสิ้นคลิก ตกลง

4

 

1.เข้าเมนูหน้าเครื่อง > การจัดการ USB กด Ok

1

 

2.เลือก ดาวน์โหลด USB กด Ok

2

 

3.เลือก ดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลา

3

 

4.เลือกเวลาที่ต้องการ เช่น ข้อมูลเฉพาะวันนี้,เมือวาน,สัปดาห์นี้,เดือนนี้,ทั้งหมด 

4

5

 

5.เมื่อเลือกข้อมูลได้แล้วให้กด Ok เพื่อดึงข้อมูลจากนั้นรอเครื่องดาวน์โหลด

6

1.คลิก อุปกรณ์ > อุปกรณ์ > จัดการข้อมูล

1

 

2.คลิกเลือก "ลบรายการบันทึกเวลาทั้งหมด"

6

 

3.หน้าต่างยืนยันการลบข้อมูล ให้คลิก ตกลง

7

 

4.หน้าต่างแสดงการลบข้อมูลแล้วเสร็จ

8

 

1.คลิกที่เมนู อุปกรณ์ > อุปกรณ์ > จัดการข้อมูล

1

 

2.คลิก ซิงค์วันที่และเวลา เพื่อกำหมดค่าวันที่และเวลาของเครื่องสแกนให้ตรงกับคอมพิวเตอร์

4

 

3.หน้าต่างแสดงการดำเนินการแล้วเสร็จ

5

1.คลิกที่เมนู บันทึกเวลา > ตารางเวลา เพื่อสร้างเวลาทำงาน

1

 

2.คลิก + เพิ่ม เพื่อกำหนดค่าเวลาการทำงาน

2

 

3.รายละเอียดการกำหมดตารางเวลา จากนั้นคลิก พักเที่ยง

3

 

4.คลิก กำหนดเวลาพักเที่ยง

4

 

5.คลิก + เพิ่ม เพื่อกำหนดเวลาพัก จากนั้นคลิก บันทึก

5

 

6.คลิก เลือกพักเที่ยง

6

 

7.คลิก เลือกช่วงเวลาพักที่กำหนดไว้แล้วคลิก ตกลง

7

 

8.โปรแกรมแสดงช่วงเวลาพักแล้วคลิกบันทึก8

 

9.คลิก กะทำงาน > + เพิ่ม เพื่อนำเวลามาใส่วันที่ในการทำงาน

9

 

10.กรอกรายละเอียด ชื่อกะ วันที่เริ่ม ช่วงเวลา และเลือกรายละเอียดเป็น วัน สัปดาห์ จากนั้นลากตารางเวลามาวางไว้ตามวันที่ทำงานและคลิกบันทึก 

10

 

11.โปรแกรมแสดงการตั้งกะการทำงานแล้วเสร็จ

11

 

12.คลิก ตารางเวลาพนักงาน เพื่อนำกะการทำงานใส่ให้กับพนักงาน

12

 

13.โปรแกรมแสดงกะการทำงานและแสดงรายชื่อพนักงานที่กำลังใช้งานกะการทำงาน

13

 

 

1.คลิกเมนู พนักงาน > พนักงาน

1

 

2.คลิกพนักงานที่ต้องการลบและเลือก ลบ

2

 

3.หน้าต่างยื่นยันการลบพนักงาน

3

 

4.ใส่รหัสยืนยันการลบข้อมูลพนักงาน

4

 

5.พนักงานถูกลบออกจากโปรแกรม

5

 

6.คลิก อุปกรณ์ > เลือกเครื่อง > ซิงค์ข้อมูล เพื่อสั่งคำสั่งลบพนักงานที่เครื่อง

6

 

7.หน้าต่างแสดงการลบข้อมูล

7

Page 1 of 2

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger