บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

วิธีการตั้งตารางเวลาทำงานพนักงาน

1.คลิกที่เมนู บันทึกเวลา > ตารางเวลา เพื่อสร้างเวลาทำงาน

1

 

2.คลิก + เพิ่ม เพื่อกำหนดค่าเวลาการทำงาน

2

 

3.รายละเอียดการกำหมดตารางเวลา จากนั้นคลิก พักเที่ยง

3

 

4.คลิก กำหนดเวลาพักเที่ยง

4

 

5.คลิก + เพิ่ม เพื่อกำหนดเวลาพัก จากนั้นคลิก บันทึก

5

 

6.คลิก เลือกพักเที่ยง

6

 

7.คลิก เลือกช่วงเวลาพักที่กำหนดไว้แล้วคลิก ตกลง

7

 

8.โปรแกรมแสดงช่วงเวลาพักแล้วคลิกบันทึก8

 

9.คลิก กะทำงาน > + เพิ่ม เพื่อนำเวลามาใส่วันที่ในการทำงาน

9

 

10.กรอกรายละเอียด ชื่อกะ วันที่เริ่ม ช่วงเวลา และเลือกรายละเอียดเป็น วัน สัปดาห์ จากนั้นลากตารางเวลามาวางไว้ตามวันที่ทำงานและคลิกบันทึก 

10

 

11.โปรแกรมแสดงการตั้งกะการทำงานแล้วเสร็จ

11

 

12.คลิก ตารางเวลาพนักงาน เพื่อนำกะการทำงานใส่ให้กับพนักงาน

12

 

13.โปรแกรมแสดงกะการทำงานและแสดงรายชื่อพนักงานที่กำลังใช้งานกะการทำงาน

13

 

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger