เมนูจัดการผู้ใช้

เมนูนี้สามารถบันทึกลายนิ้วมือผู้ ใช้ไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมืออย่างเดียว หรือว่าทั้งลายนิ้วมือและรหัสผ่าน

แล้วยังสามารถ บันทึกผู้ดูแล หรือ ลบผู้ใช้ออกจากระบบ

เมนู บันทึกผู้ใช้ สามารถเลือกการบันทึกให้กับผู้ใช้ได้ว่าต้องการบันทึก นิ้ว รหัสผ่าน

หรือว่าทั้งนิ้วและรหัสผ่าน

เมนู บันทึกผู้ดูแล เมนูนี้สามารถตั้งระดับชนิดของผู้ดูแลระบบได้ จะมีให้เลือก 3 ระดับ

ผู้บันทึก = สามารถเข้าเมนูเพื่อเก็บลายนิ้วมือของผู้ใช้ได้อย่างเดียว

ผู้ดูแล =  สามารถจัดการกับเมนูได้ทุกอย่าง ยกเว้นเข้าไปลบสิทธ์ ผู้ดูแลในระบบ

ผู้ดูแลสูงสุด = สามารถจัดการได้ทุกเมนูในเครื่องสแกน

 

เมนู Delete ใช้ลบลายนิ้วมือของผู้ใช้

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท