บริษัท เออาร์เอสที (ประเทศไทย) จำกัด

 บริษัท เออาร์เอสที (ประเทศไทย) จำักัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ติดตั้งระบบ Time Attendance เพื่อบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน เลือกใช้เครื่องยี่ห้อ HIP รุ่น CM 200 จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (fingerprint) ยี่ห้อ HIP รุ่น Bravo-6 จำนวน 6 เครื่อง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger