บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อด จำกัด

บริษัท ไทย คอปเปอร์ ร็อค จำกัด ได้เลือกใช้บริการ จากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด ติดตั้งระบบTime Attendance เพื่อบันทึกเวลาการทำงาน ของพนักงานด้วยลายนิ้วมือ(Fingerscan)  รุ่น  Warp3GUV จำนวน 1 เครื่อง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger