ห้างหุ้นส่วน พี เอส เอส คาร์แคร์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วน พี เอส เอส คาร์แคร์ จำกัด ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  Access Control และ Time Attendance  
เพื่อควบคุมการเข้าออกประตู (Door Lock) ด้วยบัตร ( RFID) และ ลายนิ้วมือ โดยเลือกใช้สินค้ายีห้อ IS-403 จำนวน 1 ตัว 
และ WF-7 จำนวน 1 ตัว

IS-403.jpg

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger