สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

  สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  ได้เลือกใช้บริการจาก ไอซีทีสมาร์ท ทำการติดตั้งระบบ  TimeAttendace เพื่อควบคุมการลงเวลาเข้าออกพนักงาน ด้วยลายนิ้วมือ โดยเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ICT  รุ่น WS-700 จำนวน 4  เครื่อง ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ 1 เครื่อง และที่สาขา 3 สาขา สาขาละ 1 เครื่อง

Thasae.jpg

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger