Allergan ( Thailand ) Limited

Allergan ( Thailand ) Limited ได้เลือกใช้บริการของบริษัท ไอซีที สมาร์ท ด้วยการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan ) ระบบ Access Control & Time Attendance เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน รุ่น Warp 3GV จำนวน3เครื่อง

Allergan.jpg

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

Quotation Request / ขอใบเสนอราคา

1000 characters left
Messenger