วิธีการเก็บลายนิ้วมือใหม่ให้กับผู้ใช้รายเดิมกรณีที่ลายนิ้วมือเดิมเกิดปัญหา

 

  • ไปที่เมนู User Mng

 

  • ทำการลบลายนิ้วมือของผู้ใช้ที่มีปัญหาจากลายนิ้วมือออกจากเครื่องสแกนก่อน

 

  • เช็คเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบแ้ลวกดที่ Remove user from device ข้อมูลผู้ใช้ก็ถูกลบออกจากเครื่องสแกน

 

  • แล้วโปรแกรมจะทำการถามว่าต้องการลบผู้ใช้หรือไม่ให้กด Yes เพื่อทำการลบ

 

  • จากนั้นให้ทำการจัดเก็บลายนิ้วมือใหม่ที่เครื่องสแกนโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้หรือ ID เดิม
  • หลังจากจัดเก็บลายนิ้วมือให้กับผุ้ใช้ที่เครื่องสแกนเรียบร้อยแล้วจึงทำการดึงข้อมูลลายนิ้วมือที่ถูกบันทึกใหม่

จากเครื่องสแกนมายังคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

  • แล้วเลือกที่เมนู  Device to PC

 

 

1.เลือก เครื่องสแกนที่ต้องการดึงข้อมูล

2.กดที่ปุ่ม View User เพื่อทำการเรียกดูรายชื่อผู้ใช้ที่ตัวเครื่องสแกน

3.ให้เช็คเครื่องหมาย ถูก ที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการดึงข้อมูลเข้ามาจากเครื่องสแกน

4.แล้วกดที่ปุ่ม Download

 

 

 

  • จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา ว่าทำการ ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาเรียบร้อยแล้วต้องการทำอะไรต่อไหม

ถ้าต้องการให้กด Yes ถ้าไม่ต้องการทำต่อให้กด No เพื่อทำการปิดหน้าต่างนี้

 

หลังจากดึงข้อมูลลายนิ้วมือที่เก็บใหม่ มายังที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการส่งข้อมูล

ลายนิ้วมือใหม่ไปยังเครื่องสแกนเครื่องอื่น ๆ (ที่มีมากกว่า 1 เครื่อง)

เลือกรายชื่อผู้ใช้  แล้วกดที่เมนู PC to Device

 

1. เช็คเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ Finger print

2. เช็คเครื่องหมายถูกที่รายชื่อเครื่องสแกน

3. กดปุ่ม Upload

 

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท