การใช้โปรแกรม AccessControl Ver.U.S.A

 

 

 • ไปเลือกที่ เมนู System

 

 • แล้วเข้าไปเลือกที่ Database Mangement   เลือกที่ Backup Database

 

 • ให้ทำการเลือกที่ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล
 • จากนั้นกดที่ปุ่ม Backup

 

 • ฐานข้อมูลที่ทำการ Back Up จะออกมาใน ไฟล์Access00

 

 • ไปที่เมนู User Mng

 

 • ทำการลบลายนิ้วมือของผู้ใช้ที่มีปัญหาจากลายนิ้วมือออกจากเครื่องสแกนก่อน

 

 • เช็คเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบแ้ลวกดที่ Remove user from device ข้อมูลผู้ใช้ก็ถูกลบออกจากเครื่องสแกน

 

 • แล้วโปรแกรมจะทำการถามว่าต้องการลบผู้ใช้หรือไม่ให้กด Yes เพื่อทำการลบ

 

 • จากนั้นให้ทำการจัดเก็บลายนิ้วมือใหม่ที่เครื่องสแกนโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้หรือ ID เดิม
 • หลังจากจัดเก็บลายนิ้วมือให้กับผุ้ใช้ที่เครื่องสแกนเรียบร้อยแล้วจึงทำการดึงข้อมูลลายนิ้วมือที่ถูกบันทึกใหม่

จากเครื่องสแกนมายังคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 • แล้วเลือกที่เมนู  Device to PC

 

 

1.เลือก เครื่องสแกนที่ต้องการดึงข้อมูล

2.กดที่ปุ่ม View User เพื่อทำการเรียกดูรายชื่อผู้ใช้ที่ตัวเครื่องสแกน

3.ให้เช็คเครื่องหมาย ถูก ที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการดึงข้อมูลเข้ามาจากเครื่องสแกน

4.แล้วกดที่ปุ่ม Download

 

 

 

 • จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา ว่าทำการ ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมาเรียบร้อยแล้วต้องการทำอะไรต่อไหม

ถ้าต้องการให้กด Yes ถ้าไม่ต้องการทำต่อให้กด No เพื่อทำการปิดหน้าต่างนี้

 

หลังจากดึงข้อมูลลายนิ้วมือที่เก็บใหม่ มายังที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการส่งข้อมูล

ลายนิ้วมือใหม่ไปยังเครื่องสแกนเครื่องอื่น ๆ (ที่มีมากกว่า 1 เครื่อง)

เลือกรายชื่อผู้ใช้  แล้วกดที่เมนู PC to Device

 

1. เช็คเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ Finger print

2. เช็คเครื่องหมายถูกที่รายชื่อเครื่องสแกน

3. กดปุ่ม Upload

 

 

 • เลือกที่เมนู Download

 

 • ทำการเลือกเครื่องสแกนที่ต้องการดึงข้อมูล
 • แล้วกดปุ่ม Download

 

 • จากนั้นข้อความที่แสดงสถานะว่าดึงข้อมูลมาจำนวนเท่าไหร่ก็แสดงขึ้นมาให้กดที่ปุ่ม OK


 • ไปเลือกที่เมนู Monitor Report

 

 • ทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู
 • แล้วกดที่ปุ่ม Seach

 

 • จากนั้นให้ทำการเลือกหัวข้อทางด้านซ้ายมือ ว่าต้องการดูหัวข้อใดบ้าง
 • กดปุ่ม Add
 • แล้วกดปุ่ม OK


 • เลือกที่เมนู User Mng

 

 • เช็คเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบ

 

 • เช็คเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบออกจากเครื่องสแกน

 • แล้วเลือกที่ Remove user from device เพื่อทำการลบผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกน

 

 • โปรแกรมจะทำการถามว่าต้องการลบผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนหรือไม่
 • กด Yes เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกน

 

 • เลือกที่เมนู Privilege Mng

alt

 

 • ดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อผู้ใช้

alt

 

 • เช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Unauthorized User
 • แล้วกดปุ่ม Save

alt

 

 • จากนั้นจะมีข้อความแสดงเตือนขึ้นมาให้ทำการ Upload ข้อมูลไปยังเครื่องสแกนให้กด OK

alt

 

 • กดปุ่ม Upload Setting

alt

 

 • เช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ User Access privilege
 • เช็คเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกเครื่องสแกนที่ต้องการส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้า-ออก
 • แล้วกดปุ่ม Upload

alt

 

 

 • เลือกที่เมนู Privilege Mng

 

1. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ เข้า-ออก

2. เลือกที่เมนู Edit

 

 • แล้วเลือก Time Zone ที่ต้องการเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
 • จากนั้นกด Save

 

 • ข้อความจะแสดงขึ้นโชว์ว่า ให้ทำการ Upload สิทธิ์เข้า-ออกไปที่เครื่องสแกน ให้กดปุ่ม OK

 

 • เลือกที่เมนู Upload Setting

 

1. เช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Time Zone

2. เช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ User Access privilege

3. เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการส่งสิทธิ์เข้า-ออก ให้กับผู้ใช้

4. กดปุ่ม Upload

 

 • เลือกที่ Privilege Mng

 

 • แล้วเลือกที่ New

 

 • เช็คเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ ที่ต้องการใส่สิทธิ์การเข้า-ออกประตู

( หากต้องการเลือกผู้ใช้ทั้งหมดให้กดที่ปุ่ม Check All ) แล้วกดปุ่ม Next

 

 • เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการส่งสิทธิ์การเข้า-ออกประตูของผู้ใช้

 

 • นำเครื่องหมายถูกออกที่หน้าหัวข้อ Use group privilege
 • แล้วเลือกช่วง Time Zone ที่ได้กำหนดไว้ให้กับผู้ใช้  แล้วกดปุ่ม Save

 

 • จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความ Save successfuly. ให้กดปุ่ม OK

 

 • แล้วโปรแกรมจะถามว่า ต้องการจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นอีกหรือไม่ ถ้าต้องการกด Yes ไม่ต้องการกด No

 

 • จากนั้นมีข้อความแสดงเตือนขึ้นมาให้ทำการ Upload ข้อมูลไปยังเครื่องสแกน

 

 • เสร็จแล้วให้ไปเลือกที่เมนู Upload Setting เพื่อทำการส่งสิทธิ์การเข้า-ออก ประตูไปยังเครื่องสแกน

 

1.เช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Time Zone

2.เช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ User Access Privilege

3.เลือกเครื่องสแกนที่ต้องการส่งสิทธิ์เข้า-ออก ประตู

4.กดปุ่ม Upload

เสร็จแล้วกดปุ่ม Close

 • จากนั้นสิทธิ์การเข้า-ออกประตูของผู้ใช้ก็ถูกส่งไปที่เครื่องสแกนเรียบร้อย

Page 1 of 2

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท