การเพิ่มเครื่องสแกนในโปรแกรม

  • คลิกที่ ปุ่ม เครื่อง

  • ในช่องชื่อ ให้ตั้งชื่อของเครื่องสแกนว่าให้เครื่องนั้นชื่ออะไร

  • ในช่องประเภทการเชื่อมต่อให้เลือกเป็น Ethenet

  • ส่วนในช่อง IP Addess ให้ใส่หมายเลข IP ของตัวเครื่องสแกนลงไป

  • ในช่อง รหัสผ่านการเชื่อมต่อ ไม่ต้องใส่หมายเลขใด ๆ

  • ในช่องใส่หมายเลขเครื่องให้ใส่หมายเลขเครื่องตามลำดับ(ในกรณีที่มีมากกว่า 1 เครื่อง)

  • ในช่อง Port  โปรแกรม  DeFault มาเป็น 4370 อยู่แล้ว

  • ถ้าต้องการเพิ่มเครื่องอีกให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มเครื่องถัดไป

  • จากนั้น กดปุ่ม บันทึกเพื่อทำการบันทึกเครื่อง

  • รายชื่อเครื่องก็แสดงขึ้นมาให้เห็นในบรรทัดของหน้านี้

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท