การใช้งานโปรแกรม ZK Attendance Management V.3.6.2

เลือกที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่าต่าง ๆ


แล้วเลือกที่เมนู ตั้งค่าระบบ
เลือกที่หัวข้อ ตั้งค่าเกี่ยวกับโปรแกรม

แล้วทำการติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ เมื่อโปรแกรมทำงาน ให้เชื่อมต่อเครื่องทันที

กดปุ่ม ตกลง

m9

ไปที่เมนู บันทึกเวลาการทำงาน

1. ทำการเลือกแผนก แต่ละแผนก แล้วเลือกรายชื่อ ที่ต้องการเรียกดุ

2. เรียกดุจากวันที่ไหนถึงวันที่ไหน

3. แล้วกดปุ่ม ค้นหา

เวลาการสแกนก็แสดงขึ้นมาที่หน้างต่างด้านล่าง

กดปุ่ม ส่งออกขั้นสูง

4. เลือกว่าต้องการ Save File นี้ไว้ที่ไหน

5. แล้วเลือกว่าต้องการ Export เป็น File รูปแบบไหน

6. แล้วทำการกดปุ่ม Start Export

รูปแบบ Report ที่ได้ทำการ Export ก็จะแสดงขึ้นมา

 • ไปที่เมนู พนักงาน


 • เลือกที่แผนก ที่ผู้ใช้อยู่ แล้วทำการเลือรายชื่อผู้ใช้ จากนั้นสามารถใส่รายละเอียดให้กับ

  ผู้ใช้ได้
  เลยเสร็จแล้วกดที่ปุ่มบันทึก

(ในช่องรหัสที่เครื่องห้ามเปลี่ยนหมายเลข ID ของผู้ใช้เด็ดขาด)

 • ข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานที่ใส่เข้าไปก็จะถูกเก็บไว้ที่ ฐานข้อมูล

 

 • คลิกขวาที่รายชื่อเครื่อง สแกน แล้วเลือก เชื่อมต่อ

 

 • หลังจากที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู ดึงข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

 

 • ให้กดที่ปุ่ม ดูผู้ใช้ในเครื่อง เื่พื่อทำการเรียกดูรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องสแกน

 

 • แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม เลือกกลับทั้งหมด หากมีรายชื่อผู้ใช้ที่หน้าต่างขวามือ

ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม เลือกกลับทั้งหมดด้วย

(รายชื่อผู้ที่โชว์ทางหน้าต่างขวามือคือรายชื่อผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่เคยดึงเข้ามาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล)

 

 • จากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้ารายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ ลบออกจากเครื่องสแกน แล้ว

  กดปุ่มลบ

 

 • จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา ว่า ต้องการลบผู้ใช้ออกจากเครื่องสแกนและจำนวนผู้ใช้

  ให้
  กดปุ่ม Yes

 

รายชื่อผู้ใช้ที่เลือกจะถูกลบออกจากเครื่องสแกน เสร็จแล้วให้ปิดหน้าต่างนี้

 • จากนั้นไปที่เมนู พนักงาน เพื่อเข้าไปลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล


 • ให้ทำการเลือกแผนก แล้วเลือกรายชื่อผู้ใช้ที่ต้องลบออกจากฐานข้อมูล

 

 • เสร็จแล้วให้กดที่เมนู ลบ ด้านบน

 

 • จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า ต้องการลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล ให้กด Yes

 

 • เลือกที่ตารางเวลาการผ่านประตู

 

 • ให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม  เพื่อทำการเพิ่ม Time Zone ในการเข้าออกประตูของผู้ใช้ว่าจะให้ผู้ใช้

  คนนั้น
  เข้าประตูเวลาไหนหรือวันไหนได้บ้าง

 

 • ในหน้าต่างนี้ให้ใส่ว่าต้องการให้ผ่านประตู้ได้เวลาไหนหรือวันไหนได้บ้าง

(ถ้าต้องการให้ผู้ใช้เข้าออกได้ตลอดเวลาให้ตั้งเวลาเป็น 00.00-23.59)

(หรือถ้าต้องการใ้ห้ผู้ใช้เข้าประตูไม่ได้เลยให้ตั้งเป้น 00.00-00.00)

 • หลังจากนั้นให้ใส่ชื่อของ Time Zone แล้วกดปุ่ม ตกลง

 

 • หากต้องการเพิ่ม Time Zone อีกให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม แล้วในช่อง เลือกหมายเลขตาราง

  เวลา ให้เลือกหมายเลขถัดไปจากอันแรก
 • หลังจากกดปุ่มตกลงไปแล้วถ้าต้องการแก้ไขให้กดที่ปุ่ม แก้ไข หรือต้องการลบให้กดที่ปุ่ม ลบ

 

 • จากนั้นไปที่เมนู กลุ่มของตารางเวลา

 

 • หน้าต่างนี้ ในแต่ละกลุ่มนั้นให้เลือก Time Zone ว่าต้องการให้อยู่ในกลุ่มไหน แล้วกด บันทึก

 

 • จากนั้นไปที่เมนู ควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออกประตู

 

 • กดที่ปุ่ม แก้ไขสิทธิการเข้า-ออก


 • เลือกผู้ใช้ที่ต้องการใส่ Time Zone   จากนั้นให้ย้ายรายชื่อผู้ใช้งานมาทางฝั่งขวามือ


 • ให้เลือก Time Zone ให้กับผู้ใช้ แล้วทำการ ย้ายรายชื่อเครื่องสแกนที่ต้องส่งค่า Time Zone มาที่หน้าต่างขวามือ

 

 • ให้กดที่ปุ่ม เปลี่ยนแปลงสิทธิ  แล้วกดปุ่ม OK แล้วทำการปิดหน้าต่างนี้

 

 • ข้อมูลต่าง ๆ ของการสร้างตารางเวลาการเข้า-ออก ของผู้ใช้ก้แสดงในหน้าต่างนี้

(ถ้าหากต้องการลบสิทธิการเข้า-ออกประตูให้กดที่ปุ่มลบสิทธิการเข้าออกทั้งหมด)

(หรือถ้าต้องการลบการตั้งค่ารารางเวลาการเข้า-ออกทั้งหมดให้กดที่ปุ่ม ลบทั้งหมด)

 • แล้วทำการปิดหน้าต่างนี้

 

 • แล้วทำการเชื่อมต่อเครื่องสแกน เพื่อจะส่งสิทธิการเข้า-ออกประตูไปยังที่เครื่องสแกน

 

 • จากนั้นให้ไปที่เมนู ส่งเมนูการตั้งค่าต่าง ๆ

 

 • แล้วจะมีข้อความขึ้นมาให้ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ ตั้งค่าของเครื่อง และ ตั้งคา่ต่าง ๆ ของผู้ใช้ แล้วกดปุ่มตกลง

 

 • ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon Setup

 • กดปุ่ม OK

 • กดปุ่ม Next

 

 • เลือกที่หัวข้อ I accept the agreement  แล้วกดปุ่ม Next

 

 • ให้เลือกที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ จากนั้นกดที่ปุ่ม Next

 

 • ขั้นตอนนี้ให้กดปุ่ม Next

 

 • กดปุ่ม Next อีกครั้ง

 

 • จากนั้นกดที่ปุ่ม Install

 

 • กดปุ่ม finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

 

 • หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะมี Icon แสดงบนหน้า Desktop


 โปรโมชั่นเครื่องสแกนใบหน้า ราคาถูก ตรวจวัดไข้ หรือการไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย สนใจติดต่อ 02 726-7771-2 ต่อ 613 คุณณัฐวุฒิ

 • ขั้นตอนแรกก่อนที่จะนำข้อมูลและเวลาพนักงานเข้ามาต้องทำการดึงข้อมูลพนักงานและข้อมูลการบันทึกเวลาที่ตัวเครื่องสแกนมาก่อน

แล้วทำการเสียบ USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ไปเลือกที่เมนู ข้อมูล


 • จากนั้นเลือกที่จัดการ USB Disk


 • ส่วนให้เลือกเป็นรหัส ID เป็น 5 หลัก แล้วกดปุ่ม ตกลง


 • หน้าต่างด้านซ้ายมือจะแสดงสถานะของ USB ให้กดที่ปุ่ม นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ เพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้เข้ามาเก็บไว้ใน ฐานข้อมูล


 • จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา ว่าต้องการนำเข้าข้อมูลหรือไม่ ไห้กดที่ปุ่ม OK เพื่อทำการนำเข้าข้อมูล


 • ให้กดที่ปุ่ม Ok อีกครั้ง


 • ข้อความจะแสดงสถานะการดึงข้อมูลพนักงานว่าทำการดึงข้อมูลพนักงาน เข้ามาเท่าไรเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK

ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเรียบร้อย


 • จากนั้นไปเลือกที่หัวข้อ นำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลา เพื่อทำการดึงข้อมูลการบันทึกเวลาของพนักงาน


 • ให้คลิกที่ปุ่ม นำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลา


 • แล้วกดที่ปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อทำการดึงเวลาที่บันทึกเข้ามา


 • จากนั้นข้อความจะแสดงสถานะข้อมูลเวลาที่ทำการดึงเข้ามาว่ามีกี่รายการ แล้วกด OK

ข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกเก็บที่ฐานข้อมูลเรียบร้อย

 

 • เลือกที่เมนู สำรองแฟ้มฐานข้อมูล

 

 • จากนั้นให้ใส่ชื่อแล้วเลือกที่จัดเก็บของฐานข้อมูลนี้ เสร็จแล้วกดที่ปุ่ม Save

 • จากนั้นฐานข้อมูลก็ถูกสำรองไว้เรียบร้อย

Page 1 of 3

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท