วิธีการนำเข้าข้อมูลและเวลาพนักงานผ่าน USB

 • ขั้นตอนแรกก่อนที่จะนำข้อมูลและเวลาพนักงานเข้ามาต้องทำการดึงข้อมูลพนักงานและข้อมูลการบันทึกเวลาที่ตัวเครื่องสแกนมาก่อน

แล้วทำการเสียบ USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ไปเลือกที่เมนู ข้อมูล


 • จากนั้นเลือกที่จัดการ USB Disk


 • ส่วนให้เลือกเป็นรหัส ID เป็น 5 หลัก แล้วกดปุ่ม ตกลง


 • หน้าต่างด้านซ้ายมือจะแสดงสถานะของ USB ให้กดที่ปุ่ม นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ เพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้เข้ามาเก็บไว้ใน ฐานข้อมูล


 • จากนั้นจะมีข้อความแสดงขึ้นมา ว่าต้องการนำเข้าข้อมูลหรือไม่ ไห้กดที่ปุ่ม OK เพื่อทำการนำเข้าข้อมูล


 • ให้กดที่ปุ่ม Ok อีกครั้ง


 • ข้อความจะแสดงสถานะการดึงข้อมูลพนักงานว่าทำการดึงข้อมูลพนักงาน เข้ามาเท่าไรเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK

ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลเรียบร้อย


 • จากนั้นไปเลือกที่หัวข้อ นำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลา เพื่อทำการดึงข้อมูลการบันทึกเวลาของพนักงาน


 • ให้คลิกที่ปุ่ม นำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลา


 • แล้วกดที่ปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อทำการดึงเวลาที่บันทึกเข้ามา


 • จากนั้นข้อความจะแสดงสถานะข้อมูลเวลาที่ทำการดึงเข้ามาว่ามีกี่รายการ แล้วกด OK

ข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกเก็บที่ฐานข้อมูลเรียบร้อย

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท