การใช้งานโปรแกรม ZK Attendance Management V.3.6.2


 • คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

 • เลือก เชื่อมต่อ

 • แล้วเลือก ดึงข้อมูลการบันทึกเวลา เืพื่อทำการดึงเวลาการสแกน เข้า-ออก มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลก่อน

 • จากนั้นให้คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องอีกครั้ง แล้วเลือก ลบข้อมูลการบันทึกเวลา

 • เวลาการเข้า-ออกที่ตัวเครื่องสแกนก็จะถูกลบออกหมด


 • คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

 • เลือก เชื่อมต่อ

 • ให้สถานะของลูกศรที่หน้ารายชื่อเครื่องเปลี่ยนเป็นเขียว - ส้ม

 • ไปที่เมนูจัดการเครื่อง

 • ไปที่หัวข้อ  ข้อมูลเครื่อง

 • จากนั้นกดปุ่ม อ่านข้อมูลเครื่อง

 • จากนั้นก็จะเห็น ข้อมูลของตัวเครื่องสแกน

 • คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

 • เลือก เชื่อมต่อ

 • ให้สถานะของลูกศรที่หน้ารายชื่อเครื่องสแกนเปล่ยนสีเป็น เขียว-ส้ม

 • ไปที่เมนู จัดการเครื่อง

 • คลิกที่ปุ่ม ตั้งเวลาให้ตรงกับคอมฯ

 • จากนั้นเวลาที่เครื่องสแกนก้จะตรงกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ให้คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องที่ต้องการส่งข้อมุลไป

 • ให้เลือก เชื่อมต่อ

 • ไปที่เมนู ส่งข้อมุลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

 • เลือกแผนกที่ต้องการส่งข้อมูลไปที่เครื่องสแกน (ถ้าต้องการส่งข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดให้เลือกที่ OUR COMPANY)

 • ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ ลายนิ้วมือ

 • กดที่ปุ่ม ส่งข้อมูล

 • จากนั้นโปรแกรมจะทำการส่ง ข้อมูลผู้ใช้ไปยังเครื่องสแกน

 

 • คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

 

 • เลือก เชื่อมต่อ

 

 • ไปที่เมนู ดึงข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

 

 • กดที่ปุ่ม ดูผุ้ใช้ในเครื่อง

 

 • จากนั้นไปติ๊กที่หน้าหัวข้อ ผู้ใช้ทั้งหมด

 

 • ติ๊กที่หน้าหัวข้อ ผู้ใช้ทั้งหมด

 

 • ถ้าต้องการดึงข้อมูลเป็นรายบุคคลให้คลิกที่ปุ่ม เลือกกลับทั้งหมด

 

 • แล้วเลือกเฉพาะเป็นรายบุคคล

 

 • เสร็จแล้วกด ปุ่ม ดึงข้อมูล

   

  • ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ในเมนู พนักงาน

   

  • เลือก Our Company รายชื่อผุ้ใช้จะแสดงขึ้นมา

  • คลิกที่ปุ่ม บันทึกเวลาการทำงาน

  • เลือแผนก,ชื่อผุ้ใช้,วันเวลาที่ต้องการเรียกดู  (ถ้าต้องการดูผู้ใช้ทั้งหมดให้เลือกที่แผนกเป็น OUR COMPANY)

  • จากนั้นกดปุ่มค้นหา

  • เวลาการสแกนเข้า-ออก ของผู้ใช้ก็จะสแดงขึ้นมาทั้งหมด

  • คลิกที่รายชื่อเครื่องสแกนที่ต้องการดึงข้อมูล

  • เลือก เชื่อมต่อ

  • แล้วคลิก ขวา อีกครั้งเพื่อเลือก ดึงข้อมูลการบันทึกเวลา

  • จากนั้นโปรแกรมจะทำการ ดึงข้อมูลเข้ามาเรียบร้อย

  • คลิก ขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

  • เลือก เชื่อมต่อ

  • จากนั้นให้สถานะ ลูกศรที่หน้ารายชื่อเครื่องเปลี่ยนเป็นสี เขียว -ส้ม

  • เครื่องสแกน กับ คอมพิวเตอร์ก็สามารถเชื่อมต่อได้

  Page 3 of 3

  ที่ตั้งบริษัทฯ

  บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

  22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

  จ.กรุงเทพฯ  10250

  ช่องทางการติดต่อ

  โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

  แฟกซ์ : 02 328-8206

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

  ส่งข้อความถึงบริษัท