วิธีการลบเวลาการเข้า-ออกที่ตัวเครื่องสแกน


  • คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

  • เลือก เชื่อมต่อ

  • แล้วเลือก ดึงข้อมูลการบันทึกเวลา เืพื่อทำการดึงเวลาการสแกน เข้า-ออก มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลก่อน

  • จากนั้นให้คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องอีกครั้ง แล้วเลือก ลบข้อมูลการบันทึกเวลา

  • เวลาการเข้า-ออกที่ตัวเครื่องสแกนก็จะถูกลบออกหมด

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท