การใช้งานโปรแกรม ZK Attendance Management V.3.6.2

 

ไปที่เมนู ตั้งตารางเวลาทำงาน

 

 • กดปุ่ม Cancel

 

 • ขั้นตอนแรกให้ใส่ชื่อของตารางเวลาทำงาน

 

 • จากนั้นใส่เวลาเริ่มต้น-และเวลาที่สิ้นสุด

 

 • ช่องนี้ใส่เวลาว่าให้สาย หรือ ออกก่อนได้กี่นาที

 

 • ในช่อง เข้างานได้ตั้งแต่เวลา ให้ใส่เวลาก่อนเวลาเริ่มต้นงาน เช่น เข้างาน 08.30 ใส่เวลาในช่องนี้เป็น 05.30
 • ในช่อง ให้เข้างานภายในเวลา ให้ใส่เวลาเดียวกับเวลาที่เลิกงาน

 

 • ในช่อง เลิกงานได้ตั้งแต่เวลา ให้ใส่เวลาเดียวกันกับช่อง เข้างานได้ตั้งแต่เวลา

ส่วนในช่อง ให้เลิกงานภายในเวลา ใส่เวลาเป็น  

23.59 เพราะบางทีพนักงานเลิกงานหลังจาก 17.30 เวลาของตารางการทำงาน

จะทำการบันทึกเวลาเก็บไว้

 

 • ในช่อง นับวันทำงาน ให้ใส่เป็น 1 วันทำงาน
 • ในช่อง นับเป็นนาทีให้ใส่นาทีว่าวัีนนี้ทำงานทั้งหมดกี่นาทีหรือไม่ใส่ก็ได้

จากนั้นในหัวข้อ  ลงเวลาเข้า ลงเวลาออก ให้ปล่อยไว้

 

ถ้าต้องการเปลี่ยนสีของตารางการทำงานให้คลิกที่ เปลี่ยนแปลงการแสดงแถบสี

 

 • เสร็จแล้วกดที่ปุ่ม สร้าง


(ถ้าต้องการเพิ่มเวลาการทำงานอีกให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม หรือถ้าต้องการลบตารางเวลา ให้กดที่ปุ่ม ลบ)

 

จากนั้นไปที่ เมนูตั้งกะการทำงาน

 

 • ให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม


 • ให้ใส่ชื่อของ Shift Mangement  และ วันที่เริ่มต้นของการใช้ตารางพนักงาน
 • ในช่อง จำนวนรอบ กับช่อง หน่วยต่อรอบ ไม่ต้องเปลี่ยน เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก

 

 • จากนั้นให้กดที่ปุ่ม เพิ่มเวลา

 

 • ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกที่ประเภทเวลาการทำงานของพนักงาน
 • แล้วเลือกวันที่ต้องการใส่ตารางเวลานี้ลงไป เสร็จแล้วกดปุ่มตกลง

 

 • ตารางการทำงานของพนักงานจะแสดงทางหน้าต่าง ขวามือ

(หากต้องการเพิ่มตารางอีกให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม ทางด้านซ้ายมือก่อนแล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่มเวลา ที่

ด้านขวามือ)

 

จากนั้นให้ไปที่เมนู ตารางทำงานของพนักงาน

 

 • ให้เลือกที่ แผนก แล้วเลือกรายชื่อพนักงาน หากต้องการเลือกพนักงานทั้งหมดให้คลิกที่เครื่องหมายถูก สีฟ้า

 

 • จากนั้นกดที่ กำหนดกะการทำงาน

 

 • กดที่ปุ่ม เครื่องหมายบวก

 

1. ให้เลือกตารางเวลาทำงานที่ตั้งไว้

2. เลือกช่วงเวลาการใช้ตารางการทำงาน จากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่

(ในช่อง ถึง แนะนำให้ใส่ พ. ศ เป็น 2999 สำหรับผู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทำงาน)

3. จากนั้นกดที่ ปุ่ม ตกลง

 

 • ให้กดปุ่ม ตกลง

 

 • จากนั้น ชื่อตารางการทำงาน จะแสดงในช่องของ ชื่อกะการทำงาน

 

 • คลิกขวาที่รายชื่อเครื่องสแกน

 

 • เลือกเชื่อมต่อ

 

 • ไปที่เมนูจัดการเครื่อง

 

 • กดที่ปุ่ม ดึงข้อมูลการทำงานของเครื่อง

 

 • จากนั้นปิดหน้าต่างนี้

 

 • ถ้าต้องการเข้าไปดูข้อมูลการทำงานของตัวเครื่องให้ไปที่เมนู ค้นหา/พิมพ์ แล้วเลือก

บันทึกการทำงานของระบบ

 


 • ไปที่เมนู บันทึกเวลาทำงาน


 • เลือกที่ พนักงานที่ไม่ได้อยู่ในเวลาทำงาน/สอบถามการหยุดงาน


 • เลือกที่ แผนก ของพนักงาน


 • เลือก รายชื่อพนักงานที่ต้องการใส่วันลาหยุด


 • เลือกวันที่ ที่ต้องการให้พนักงานลาหยุด


 • จากนั้นให้คลิกที่ เพิ่ม


 • ใส่ระยะและเวลาการลาหยุดให้กับพนักงาน


 • ให้เลือกประเภทการลาหยุดให้กับพนักงาน


 • จากนั้นให้ใส่เหตุผลการลาหยุดของพนักงาน แล้วกดปุ่ม ใช่


 • รายการวันลาหยุดของพนักงาน จะแสดงขึ้นมาในรูปแบบนี้


 • ถ้าต้องการส่งออกรายงาน ให้กดที่ปุ่ม ส่งออก


 • หน้าต่างนี้ให้เลือกหัวข้อว่าต้องการหัวข้อใดบ้าง ถ้าไม่ต้องการให้ติ๊กเครื่องถูกที่หน้าหัวข้อนั้นออก จากนั้นกดปุ่ม ตกลง


 • ให้เลือกพื้นที่และ File ที่ต้องการจะบันทึก เสร็จแล้วกดปุ่ม Save


 • จากนั้นจะได้ Report การลาหยุดของพนักงาน

 

 • ไปที่เมนู รายชื่อแผนก


 • เลือกที่ OUR COMPANY แล้วคลิกที่ปุ่ม โอนย้ายพนักงาน

(เพื่อทำการย้ายพนักงานออกจากแผนก OUR COMPANY ก่อน)

 

 • กดปุ่ม ย้ายออก เพื่อย้ายพนักงานออกจากแผนก OUR COMPANY แล้วกดปุ่มปิด

 

 • ให้เลือกที่แผนกที่ต้องการโอนย้ายพนักงานเข้าไป   แล้วกดปุ่ม โอนย้ายพนักงาน

 

 • ให้กดที่ปุ่ม เพิ่มเข้า เพื่อย้ายพนักงานเข้าไปที่แผนกนั้นเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม ปิด

 

 • จากนั้นให้ทำการตรวจสอบตรวจดูรายชื่อพนักงานที่เมนู พนักงาน

 

 

 

 

 


 • เลือกที่เมนู รายชื่อแผนก


 • ให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม


 • จากนั้นให้ใส่รายชื่อแผนกลงไป แล้วกดปุ่ม OK


 • รายชื่อแผนกก็แสดงขึ้นมา (หากตั้องการแก้ไขชื่อแผนก ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไขชื่อ)


 • ถ้าต้องการสร้างแผนกย่อยจากแผนกเดิมที่สร้างไว้     ให้คลิกที่แผนกหลักแล้วกดปุ่มเพิ่ม


 • รายชื่อแผนกก็จะได้ในรูปแบบนี้

 

 • ไปที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่าต่าง ๆ

 

 • เลือกที่ตั้งค่าระบบ

 

 • เลือกหัวข้อ ตั้งค่าการแสดงผลของเมนู

 

 • ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ ระบบจัดการประตู

 

 • เสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม ตกลง

 

 • จากนั้นเมนูจะแสดงขึ้นมาให้เห็นทางซ้ายมือของโปรแกรม

 

 • ไปที่ ปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่าต่าง ๆ

 

 • เลือกรายการวันหยุด

 

 • ในช่อง รายการวันหยุด ใส่ว่าหยุดเนื่องจากเป็นวันอะไร

 

 • ในช่องวันที่หยุด ให้ใส่ วันที่ เดือน และปี ลงไป

(ต้องใส่ให้ตรงตามรูปแบบวันที่ของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้)

 

 • ส่วนในช่อง ระยะเวลาที่หยุด ให้ใส่จำนวนวันที่ต้องการหยุดว่าหยุดกี่วัน

 

 • จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม เครื่องหมายถูก เพื่อทำการบันทึก

 

 • หากต้องการเพิ่มอีกให้กดที่ปุ่ม  เครื่องหมาย บวก แล้วใส่วันหยุดที่ต้องการ

 

 

 • ไปเลือกที่เมนู ค้นหา/พิมพ์

 

 • เลือก บันทึกการทำงานของระบบ

 

 • จากนั้นหน้าต่างข้อมูลการทำงานของระบบจะแสดงขึ้นมา

 

 • ถ้าต้องการ Export ข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม ส่งออก

 

 • จากนั้นให้เลือกหัวข้อที่ต้องการแสดง (ถ้าไม่ต้องการให้หัวข้อไหนแสดงให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออกที่หัวข้อนั้น)

 

 • กดปุ่ม ตกลง

 

 • เสร็จแล้ว ตั้งชื่อ ไฟล์ แล้วเลือกนามสกุล ไฟล์นั้น แล้วกดปุ่ม Save

Page 2 of 3

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท