วิธีการตั้งตารางการเข้า-ออกประตูให้กับผู้้ใช้

 

 • เลือกที่ตารางเวลาการผ่านประตู

 

 • ให้กดที่ปุ่ม เพิ่ม  เพื่อทำการเพิ่ม Time Zone ในการเข้าออกประตูของผู้ใช้ว่าจะให้ผู้ใช้

  คนนั้น
  เข้าประตูเวลาไหนหรือวันไหนได้บ้าง

 

 • ในหน้าต่างนี้ให้ใส่ว่าต้องการให้ผ่านประตู้ได้เวลาไหนหรือวันไหนได้บ้าง

(ถ้าต้องการให้ผู้ใช้เข้าออกได้ตลอดเวลาให้ตั้งเวลาเป็น 00.00-23.59)

(หรือถ้าต้องการใ้ห้ผู้ใช้เข้าประตูไม่ได้เลยให้ตั้งเป้น 00.00-00.00)

 • หลังจากนั้นให้ใส่ชื่อของ Time Zone แล้วกดปุ่ม ตกลง

 

 • หากต้องการเพิ่ม Time Zone อีกให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม แล้วในช่อง เลือกหมายเลขตาราง

  เวลา ให้เลือกหมายเลขถัดไปจากอันแรก
 • หลังจากกดปุ่มตกลงไปแล้วถ้าต้องการแก้ไขให้กดที่ปุ่ม แก้ไข หรือต้องการลบให้กดที่ปุ่ม ลบ

 

 • จากนั้นไปที่เมนู กลุ่มของตารางเวลา

 

 • หน้าต่างนี้ ในแต่ละกลุ่มนั้นให้เลือก Time Zone ว่าต้องการให้อยู่ในกลุ่มไหน แล้วกด บันทึก

 

 • จากนั้นไปที่เมนู ควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออกประตู

 

 • กดที่ปุ่ม แก้ไขสิทธิการเข้า-ออก


 • เลือกผู้ใช้ที่ต้องการใส่ Time Zone   จากนั้นให้ย้ายรายชื่อผู้ใช้งานมาทางฝั่งขวามือ


 • ให้เลือก Time Zone ให้กับผู้ใช้ แล้วทำการ ย้ายรายชื่อเครื่องสแกนที่ต้องส่งค่า Time Zone มาที่หน้าต่างขวามือ

 

 • ให้กดที่ปุ่ม เปลี่ยนแปลงสิทธิ  แล้วกดปุ่ม OK แล้วทำการปิดหน้าต่างนี้

 

 • ข้อมูลต่าง ๆ ของการสร้างตารางเวลาการเข้า-ออก ของผู้ใช้ก้แสดงในหน้าต่างนี้

(ถ้าหากต้องการลบสิทธิการเข้า-ออกประตูให้กดที่ปุ่มลบสิทธิการเข้าออกทั้งหมด)

(หรือถ้าต้องการลบการตั้งค่ารารางเวลาการเข้า-ออกทั้งหมดให้กดที่ปุ่ม ลบทั้งหมด)

 • แล้วทำการปิดหน้าต่างนี้

 

 • แล้วทำการเชื่อมต่อเครื่องสแกน เพื่อจะส่งสิทธิการเข้า-ออกประตูไปยังที่เครื่องสแกน

 

 • จากนั้นให้ไปที่เมนู ส่งเมนูการตั้งค่าต่าง ๆ

 

 • แล้วจะมีข้อความขึ้นมาให้ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าหัวข้อ ตั้งค่าของเครื่อง และ ตั้งคา่ต่าง ๆ ของผู้ใช้ แล้วกดปุ่มตกลง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท