วิธีการเพิ่มผู้ดูแลระบบ


 • ไปที่เมนู ผู้ดูแลระบบ


 • คลิกที่ปุ่ม ผู้ดูแล


 • เลือกผู้ดูแลระดับสูงสุด (แนะนำเลือกตัวนี้)


 • เลือก แผนก (ถ้ายังไม่ได้ตั้งแผนกให้เลือกที่ OUR COMPANY เพื่อแสดงรายชื่อผู้ใช้ออกมา)


 • เลือกผู้ใช้ที่ต้องการตั้งเป็นผู้ดูแลระบบ


 • กดปุ่ม ตกลง


 • จากนั้นจะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม OK


 • ให้เลือกรายการต่าง ๆ ที่สามารถอนุญาตให้ใช้ได้ (ถ้าต้องการเลือกทั้งหมดให้คลิกที่ เครื่องหมายถูก สีเขียว)


 • จากนั้น กดปุ่มตกลง


 • รายชื่อผู้ดูแลระบบ จะโชว์ขึ้นมา


 • กดปุ่ม แก้ไขรหัสผ่าน


 • ในช่องรหัสผ่านเดิม ให้ใส่รหัสเดิมลงไป (ก็คือรหัสที่อยู่ในช่องรหัสเครื่อง)


 • ในช่องรหัสผ่านใหม่ให้ผู้ใช้กำหนดรหัสผ่านขึ้นมาเอง

 

 • กดปุ่ม ตกลง


 • ให้ทำการปิด โปรแกรมแล้วเปิดใหม่
 • จา่กนั้นในช่อง ชื่อผู้ใช้งาน  ให้ใส่หมายเลข ID ของผู้ใช้งานลงไป

 

 • ส่วนในช่อง รหัสผ่าน ให้ใส่หมายเลขรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้เมื่อสักครู่นี้

 

 • เสร็จแล้วกดปุ่ม เข้าระบบ


ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท