การตั้งค่า Database ที่ WarpX Client

ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon WarpX Client ขึ้นมา

แล้วโปรแกรมจะมีข้อความให้ทำการตั้งค่า Database กดปุ่ม OK

 

เลือกที่หัวข้อ Microsoft Jet 4.0 OLE DB Proveder แล้วกดปุ่ม Next

 

กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมข้างช่องของหัวข้อ Select or enter a database name

 

จากนั้นไปที่ C:\Program Files\WarpServer เพื่อเลือก Database Warp2009.MDB แล้วกดปุ่ม Open

 

จากนั้นกดปุ่ม Test Connection

 

แล้วข้อความแสดงขึ้นมาว่า Test Connection succeeded.แสดงว่า Database ใช้งานได้

แล้วกดปุ่ม OK

 

กดปุ่ม OK อีกครั้ง

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท