การตั้งค่า Dababase ที่ Warp Monitor

ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Icon Warp Monitor จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ตั้งค่า Database แล้วกดปุ่ม OK

 

ให้เลือกหัวข้อ Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

 

ให้คลิีกที่ปุ่ม สี่เหลี่ยมที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Select or enter a database name

 

ไปที่ C:\Program Files\WarpServer  เลือก Warp2009.MDB แล้วกดปุ่ม Open

 

กดปุ่ม Test Connection

 

จากนั้นมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า Test Connection succeeded.

 

แล้วกดปุ่ม OK

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท