Products Q&A | คำถามคำตอบเกี่ยวกับสินค้าบริการ

หัวอ่านของเครื่อง Finger Scan รุ่น WS-700 ทำมาจากกระจก จึงทำให้การทำความสะอาดนั้นทำได้ง่าย

เพียงใช้ผ้าเช็ด นอกจากนี้ยังป้องกันรอยขีด และไม่ต้องเปลี่ยนยางหน้าสัมผัสบ่อยๆ

อายุการใช้งานของ Finger Scan ที่มีปุ่มกดระบบสัมผัส ในรุ่น WS-600 มีอายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง

หรือประมาณ 10 ปี

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท