เมนู User Mng

 

เมนู User Mng เมนูนี้ใช้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับ การบันทึกลายนิ้วมือ

การลบลายนิ้วมือ หรือแม้กระทั้งดูข้อมูลจำนวนลายนิ้วมือของผู้ใช้

 

เมนู New User ใช้สำหรับการบันทึกลายนิ้วมือใหม่ให้กับผู้ใช้เครื่องสแกน

สามารถเลือกเก็บได้ว่าต้องการเก็บแบบไหนบ้าง เป็นลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือ+บัตร  ลายนิ้วมือ-รหัส ก็ได้


เมนู Manage ใช้สำหรับดูข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ใช้ว่าได้ทำการบันทึกไว้กี่ลายนิ้วมือของ

ผู้ใช้แต่ละคนและยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้


เมนู SMS สามารถตั้งค่าแสดงข้อความเวลาที่ผู้ใช้มาสแกนข้อความที่ตั้งไว้ก็จะแสดงขึ้นมา


เมนู Work Code  ใช้กำหนดหมายเลขรหัสของพนักงานเวลาที่สแกนเข้าออก


เมนู Access เมนูนี้สามารถตั้งค่า Time Zone , รายการวันหยุด, ตั้งค่าการเข้าออกต่าง ๆ ของผู้ใช้

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท