อธิบายเมนูต่าง ๆ ของเครื่องสแกน WS-700

เมนูนี้เป็นเมนูที่ดูข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเครื่องสแกน รุ่นเครื่องสแกน หรือจำนวนความจุของหน่วย

ความจำภายในตัวเครื่องแล้วยังสามารถดูเปอร์เซ็นคงเหลือของ Bettery  ได้

 

 

 

 

 

 

เป็นเมนูเรียกดูเวลา สแกน หรือรูปภาพที่ถูกบันทึกไว้เมื่อตอนที่สแกนรวมถึงยังดู

รูปคนที่สแกนไม่ผ่านแล้วยังสามารถเลือกดูเป็นแต่ละวันที่ได้

 

 

 

 

เมนูนี้ใช้สำหรับ ทดสอบระบบต่าง ๆ ของเครื่องสแกนไม่ว่าจะเป็น จอภาพ สีของจอ ปุ่มกด หรือว่าเสียง

การตอบรับว่ามีทั้งหมดกี่เสียงเราสามารถเลือกทดสอบเป็นแต่ละรายการได้

หรือจะทดสอบทั้งหมดเลยก็ได้

 

 

 

เมนูนี้ใช้สำหรับการดึงหรือส่งข้อมูลของผู้ใช้ สามารถเลือกดึงหรือส่งแต่ละรายการได้

เพื่อสะดวกในการใช้งานแล้วไม่ต้องเสียเวลามากด้วย

 

 

 

 

เมนู Date/Time  เป็นเมนู ตั้งค่าเวลาและวันที่สำหรับโชว์ที่หน้าจอเครื่องสแกน แล้วยังสามารถกำหนด

Function เวลาพักหน้าจอว่า ปิด หรือ เปิด Function นี้

 

 

 

 

เมนู System เมนูนี้ใช้สำหรับการเข้าไปตั้งค่า รูปแบบวันที่ เสียงปุ่มกด หรือเพิ่มลดระดับเสียง

แล้วยังตั้งค่าความละเอียดเวลาสแกนนิ้วมือได้อีก

 

เมนู Data Mng เมนูนี้ เป็นเมนูจัดการเกี่ยวกับการลบข้อมูลต่าง ๆ บนตัวเครื่องสแกน เช่น ลบเวลาการส

แกนเข้า-ออกลบรูปภาพที่ถ่ายบันทึกไว้ หรือลบข้อมูลทั้งหมดก็ได้


เมนู Update เมนูนี้ใช้สำหรับ Update Firmware รุ่นของเครื่องสแกน


เมนู Keyboard เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่า Function Key ต่าง ๆ เกี่ยวโชว์สถานะการสแกน

ว่าสแกนครั้งให้เป็น เข้างาน สแกนครั้งต่อไปให้เป็นออกงาน เป้นต้น


เมนู Display เมนูนี้เป็นเมนูตั้งค่าสำหรับ ตั้งรูปแบบเวลาที่แสดงอยู่ที่จอเครื่องสแกนแล้วยังสามารถตั้งค่า

เกี่ยวกับการถ่ายรูปภาพเวลาสแกนว่าถ่ายแล้วให้บันทึกเลยหรือไม่สามารถเลือกตั้งค่าได้


เมนู Reset เมนูเกี่ยวกับการ คืนค่า ต่าง ๆ ที่ถูกตั้งไว้ที่ตัวเครื่องสแกนสามารถเลือก Reset

ในแต่ละหัวข้อได้หรือทำการ Reset ทั้งหมดก็ได้


เมนู Bell เป็นเมนูสำหรับการตั้งเวลากำนดเสียงกริ่งร้องเตือนที่ตัวเครื่องสแกนสามารถตั้งได้ถึง 15 ช่วงเวลา

 

 

เมนู Misc Set เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่า การตั้งเวลาพักหน้าจอ หรือตั้งค่าเกี่ยวกับภาษาของเมนูเครื่องสแกน

แล้วตั้งค่าเกี่ยวกับ การโชว์รูลายนิ้วมือเวลาที่สแกนหรือตั้งค่าความสว่างของรูปภาพที่ได้ถ่ายไว้

เมนูนี้ใช้สำหรับวิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องสแกน

สามารถเลือกได้ว่าต้องการเชื่อมต่อแบบได ถ้าเดินสายเป็นสาย Lan ให้เลือการเชื่อมต่อเป็นแบบ Network

หรือถ้าเชื่อมต่อเป็นสายRS232 หรือ RS485 ต่อเข้าตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้เลือกที่หัวข้อ RS232/485

 

 

เชื่อมต่อโดยสาย Lan เลือก NetWork


ถ้าเลือกเป็น สาย RS232 หรือ RS485 ให้เลือกที่เมนู RS232/485

 

เมนู User Mng เมนูนี้ใช้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับ การบันทึกลายนิ้วมือ

การลบลายนิ้วมือ หรือแม้กระทั้งดูข้อมูลจำนวนลายนิ้วมือของผู้ใช้

 

เมนู New User ใช้สำหรับการบันทึกลายนิ้วมือใหม่ให้กับผู้ใช้เครื่องสแกน

สามารถเลือกเก็บได้ว่าต้องการเก็บแบบไหนบ้าง เป็นลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือ+บัตร  ลายนิ้วมือ-รหัส ก็ได้


เมนู Manage ใช้สำหรับดูข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ใช้ว่าได้ทำการบันทึกไว้กี่ลายนิ้วมือของ

ผู้ใช้แต่ละคนและยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้


เมนู SMS สามารถตั้งค่าแสดงข้อความเวลาที่ผู้ใช้มาสแกนข้อความที่ตั้งไว้ก็จะแสดงขึ้นมา


เมนู Work Code  ใช้กำหนดหมายเลขรหัสของพนักงานเวลาที่สแกนเข้าออก


เมนู Access เมนูนี้สามารถตั้งค่า Time Zone , รายการวันหยุด, ตั้งค่าการเข้าออกต่าง ๆ ของผู้ใช้

ที่ตั้งบริษัทฯ

บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด

22/41 ม.ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ทาว์นโฮม สวนหลวง

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.72 แขวงประเวศ เขตประเวศ

จ.กรุงเทพฯ  10250

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ :  02 726-7771-2, 02 328-8205

แฟกซ์ : 02 328-8206

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไลน์ : ictsmart (กรณีเร่งด่วนไม่ควรติดต่อผ่านช่องทางไลน์)

ส่งข้อความถึงบริษัท